Kaune vyko Atsinaujinimo diena „Marija – Bažnyčios veidrodis"
Maldos už pašaukimus savaitė Kauno Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje
S. Ylos studija „Šiluva Žemaičių istorijoje“ pristatyta KTU bendruomenei
Seminaras jaunimui apie dėkingumą (2008 03 29)
Moksleivių ateitininkų pavasario akademija Marijampolėje
Kauno universitetinių klinikų kapelionui – Lietuvos garbės apdovanojimas
Gavėnios rekolekcijos Kauno universitetų dėstytojams ir darbuotojams
Kaišiadorių vyskupijos Caritas savanoriams surengta gavėnios susitelkimo diena
Seminaras Kaišiadorių Caritas jaunųjų savanorių grupių vadovams
Susikaupimo diena „Marija – vilties Motina“ Kaune
Gavėnios sutaikinimo vakaras Kauno aukštųjų mokyklų bendruomenėms
Seminaras Alytuje apie komunikacijos principus katechezėje ir sielovadoje
Savižudybių prevencijos popietė Kazlų Rūdos „Elmos“ pagrindinėje mokykloje
Marijampolėje vyko antrasis Pal. Jurgio Matulaičio Draugijos aktyviųjų ir besidominčiųjų susitelkimo savaitgalis
Kaune jaunimas dalyvavo popiežiaus ir studentų bendroje maldoje teletiltu
Pamaldos jaunimui su Taizé bendruomenės broliais Kaune
Antano Maceinos 100-mečio paminėjimas Naujamiestyje
Susitikimas su misionieriumi iš Afrikos kun. Hermanu Šulcu Šiauliuose
Šv. Valentino diena Marijampolės specialiuosiuose globos namuose
Pranciškoniškosios šeimos narių susitikimas su Mažesniųjų brolių ordino Generaliniu ministru
Ateitininkai Lietuvos valstybės atkūrimo 90–mečio minėjime Marijampolėje
Mirė profesorius, psichologijos ir filosofijos mokslų daktaras, kunigas Antanas PAŠKUS (iš bernardinai.lt)
Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas Lekėčiuose
Vilkaviškio vyskupijos ministrantų stovyklos vadovų seminaras Marijampolėje
Šv. Valentino šventės kitaip Kaune
Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija siekia nepilnamečiams ir šeimai saugios žiniasklaidos
Pastoracinė savaitė Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Kun. Kęstutis Kėvalas VDU Katalikų teologijos fakultete apgynė daktaro disertaciją
Panevėžyje įrašytas naujas CD - „Bažnyčios širdyje aš būsiu meilė“
Prof. S. Ylos studijos „Šiluva Žemaičių istorijoje“ sutiktuvių vakaras Vilniuje
Marijampolėje – vėl Marijonų gimnazija
Konferencija „Religijos vaidmuo asmens socializacijai“ Stasio Šalkauskio kolegijoje
Teisingumo ministerijoje pristatytas tyrimas dėl religinių judėjimų (religija.lt)
Advento vakaras Kauno universitetų studentams, dėstytojams ir darbuotojams
Prof. A. Motuzo knygos „Veprių Kalvarijos“ pristatymas Ukmergėje
Konstitucinis Teismas vėl nagrinės valstybės ir religinių bendrijų santykių klausimus (religija.lt)
Pastangos mažinti skurdą Lietuvoje
Išleistas pirmasis „Šiluvos žinios išeivijoje“ numeris
Ekumeninės partnerystės išbandymai (religija.lt)
Švč. Jėzaus Širdies tarnaičių bibliotekos sukaktis Šiauliuose
Antroji supervizorių kvalifikavimo kursų laida Vytauto Didžiojo universitete
Baltijos šalių Alfa konferencija Jurmaloje
Dievo gailestingumo iškilmė Airijoje
Susikaupimo diena su t. Jonu Emanueliu Kaune
Paskaita „Rūpintojėlio kultas Lietuvoje“ Kauno m. muziejuje
Pirmakursių „krikštynos“ Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Naujoje knygoje „Laisvės proveržiai sovietiniame Kaune“ paminėtas ir Lietuvos Katalikų Bažnyčios indėlis
Vargonininkų kursai Klaipėdoje
Padėkos šv. Mišios už šv. Jėzaus Marijos Eugenijos Milleret paskelbimą šventąja Vilniaus arkikatedroje bazilikoje
Lietuviškas koplytstulpis Italijos Bardi miestelyje
80-ųjų Konkordato tarp Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto pasirašymo metinių paminėjimas Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Naujokyno pradžios šventė Kretingoje (iš www.ofs.lt)
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje lankėsi Žanas Vanje
Karo kapelionų pratybos Nemenčinėje (iš Vatikano radijo)
Sentikiai susitaiko po 12 metų teisminių ginčų (religija.lt)
Prel. dr. V. S. Vaičiūno OFS monografijos sutiktuvės Katalikų teologijos fakultete
Piligriminė seminaristų mokslo metų pradžios kelionė
Zagrebe susitiko Europos nacionaliniai delegatai universitetinei sielovadai
Lietuvių katalikų kapelionas Ispanijoje (iš lietuviai.ca/sielovada)
Koncertas ir paroda Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje
Naujųjų mokslo metų pradžia Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Jėzuitų pabėgėlių tarnybos darbuotojai įteikta Nanseno premija (iš Vatikano radjio)
Išrinktas naujas karmelitų generalinis prioras (iš Vatikano radijo)
Apskritojo stalo diskusija prezidentūroje (iš religija.lt)
Kariuomenės sielovados konferencija Šveicarijoje (iš Vatikano radijo)
Jaunimo stovykla Tiberiados bendruomenėje
Europos pranciškoniškojo jaunimo susitikimas Asyžiuje „Eik, Pranciškau… atstatyk mano Europą“ (iš jaupra.lt)
Mažesnieji broliai rinkosi į kasmetinę palapinių kapitulą (bernardinai.lt)
Rugsėjį Italijoje bus išleisti palaimintosios Kalkutos Motinos Teresės laiškai (iš Vatikano radijo)
Minimos antrosios Brolio Roger mirties metinės (iš Vatikano radijo)
Kražiai atgimsta kaip grigališkojo choralo centras
Tarptautinis jaunųjų vargonininkų festivalis Anykščiuose
Sakralaus meno pleneras Šiluvoje
Pasibaigė Grigališkojo choralo savaitė PAŽAISLIS 2007
Išrinkta nauja Pranciškonų pasauliečių Vilniaus regiono brolijos taryba (iš ofs.lt)
Atnešus kryžių iš Lietuvos jaunimo dienų Klaipėdoje į Žemaičių Kalvariją, kaip padėką už šv. Teresėlės relikvijų apsilankymą Lietuvoje (FOTO)
Interviu su kun. Algirdu Malakauskiu OFM apie Pranciškoniškąjį jaunimą (bernardinai.lt)
Apie pirmąją tarptautinę Pranciškoniškojo jaunimo asamblėją Barselonoje (bernardinai.lt)
Lietuvos gyventojų reprezentatyvios apklausos apie visuomenės nuostatas religinių bendruomenių atžvilgiu rezultatai (2007 m. birželis | religija.lt)
Naujasis humanizmas ir universitetų vaidmuo Europoje
Lietuvos jaunimo dienos 2007 "Drąsos! tai aš!" (iš jaupra.lt)
Kaune svečiavosi Renovabio atstovas Martin Buschevmohle
Kultūros naktis Vilniaus Bernardinų bažnyčioje (iš jaupra.lt)
VDU pradeda naują „Subkultūrų studijų“ magistrantūrą (iš religija.lt)
Notingheme prisimintas kunigas Steponas Matulis MIC (iš Užsienio lietuvių katalikų sielovados svetainės)
Religinėms bendrijoms – kompensacijos už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą (religija.lt)
Amnesty International: Lietuvoje didžiausią rūpestį kelia prekyba žmonėmis ir kalinimo sąlygos (iš Vatikano radijo)
Poezijos pavasarėlis Tabariškių klebonijoje
Konferencija apie mokymo įstaigų dalyvavimą Katalikų Bažnyčios misijoje Vilniuje
Kauno Senamiestyje vyko Kolpingo dienos šventė
Bažnyčia ir Pranciškoniškoji šeima turi naują šventąjį (www.ofs.lt)
Šv. Teresėlės relikvijos Panevėžio moterų kalėjime (FOTO)
Mažesnieji broliai konventualai išrinko Generalinio definitoriumo narius (www.ofs.lt)
Trečiojo reguliariojo Šv. Pranciškaus ordino broliai išrinko Generalinį ministrą (www.ofs.lt)
Bažnytinio paveldo muziejaus paroda Vilniuje (papildyta)
Baigiamieji VI kurso egzaminai šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Pranciškonai konventualai išsirinko naują ordino vyresnįjį (iš Vatikano radijo)
Paskaita Kaune apie Trakų Švč. M. Marijos paveikslą
kaip šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės relikvijos atkeliavo į Lietuvą (foto)
2007 m. „Poezijos pavasario“ stotelė Paberžėje
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 »»
 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt