Knygos „Diplomatas Stasys Antanas Bačkis“ pristatymas Vilniuje
Afganistane tarnaujantys kariai šventė Velykas (iš Vatikano radijo)
Kaune dr. Rasa Versackytė skaitė paskaitą „Tikėjimo vardan: brolijos Kaune XVI–XVIII a.“
Vilniuje pristatyta kompaktinė plokštelė „Žaisk ir pažink Bibliją“
Baigtas restauruoti Šiluvos bazilikos paveikslas „Jėzaus teismas“
Ses. Pranciška apie jaunimo rekolekcijas „Dainavoje“ (iš Užsienio lietuvių katalikų sielovados svetainės)
„Actio Catholica Patria“ organizuota konferencija „Bendradarbiavimo galimybės organizuojant darbą su jaunimu Kauno mieste“
Gavėnios rekolekcijos studentams Truskavoje
Gavėnios susikaupimo vakaras Kauno akademinei bendruomenei
Rekolekcijų savaitgalis Šiluvoje Kauno aukštųjų mokyklų darbuotojams
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija šventė savo dangiškojo globėjo dieną
Islamas Europoje: bendruomenių lyderių formacijos problema (iš Vatikano radijo)
Šv. Mišios Afganistane tarnaujantiems Lietuvos kariams (iš Vatikano radijo)
Naujokyno pradžios ir įžadų šventė Kretingoje (iš www.ofs.lt)
Eucharistijos šventė Šv. Jurgio (pranciškonų) konvento koplyčioje
Tarptautinis Caritas seminaras Baltarusijoje
Eucharistijos šventė Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje Kaune
Bendruomenių vadovų susitikimas su J. Fichtenbaueriu
Gailestingojo Jėzaus brolių amžinieji įžadai
Lietuvių dienos Šiaurės Airijoje (iš Užsienio lietuvių katalikų sielovados svetainės)
Lietuvos „Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenių metinis susitikimas
Lietuvos Skautų piligrimystė Šiluvoje
Ekumeninė popietė Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje Kaune
Lietuvos Caritas pasirašė sutartį dėl maisto produktų tiekimo nepasiturintiesiems
Pastoracinė savaitė Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
LVK pirmininko arkiv. S.Tamkevičiaus laiškas dėl Niujorko Aušros Vartų bažnyčios (iš Užsienio lietuvių katalikų sielovados svetainės)
Lietuvos Caritas atstovė kalbėjo Suomijos parlamente
VDU KTF studentų rekolekcijos-seminaras Kulautuvoje
Švč. Sakramento adoracijos pamokslininko t. F. Racine misija Kaune
Gyd. Marytei Bagdonienei įteiktas kryžiaus ženklas „Už Bažnyčią ir Popiežių“
Paskaita apie sakralinę gotikinę skulptūrą Kauno miesto muziejuje
„Sutuoktinių susitikimų” šventė Vilniuje
Apie naujametinį Taizé jaunimo susitikimą Zagrebe
Ilgametei „Artumos” redaktorei Vandai Ibianskai įteikta Stasio Lozoraičio premija
Šiaulių universiteto bendruomenės susitikimas su nuncijumi arkiv. P. S. Zurbriggenu
Šv. Barboros atlaidai ir Barboros Žagarietės paminėjimas
Paskaita „Sakralaus atvaizdo reprezentacija ir visuomenė“ Kaune
Advento meditacija Kauno Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje
Advento susikaupimo vakaras Kauno aukštųjų mokyklų dėstytojams ir studentams
Šiauliuose pristatytas 2007 m. kalendorius: „Kryžiai Europos kalnuose“
Navano lietuviai katalikai atšventė Aušros Vartų atlaidus (iš Užsienio lietuvių katalikų sielovados svetainės)
Kauno katechetikos centro seminarai tikybos mokytojams
Paskaita apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sakralinę dailę Kaune
Širvintų parapijos jaunimas festivalio „Sielų 2006“ koncerte Marijampolėje
Paskaita–diskusija tėvams apie vaikų poreikius Kaune
Susikaupimo popietė moksleiviams Kauno Šv. Kryžiaus (karmelitų) bažnyčioje
Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) bažnyčioje baigta restauruoti L. Truikio freska „Angelai”
Dr. Liepos Griciūtės paskaita „Lietuvos bažnytinės procesijos“ Kaune
„Marijos šventovių tinklo“ 2006 metų susitikimas Airijoje
Į Tytuvėnus sugrąžintas Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas
Paskaita apie liturginius indus Kaune
Taize prioras paneigė pranešimą apie brolio Roger konversiją
Mokslo metų pradžia Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Mokslo metų pradžia Kauno kunigų seminarijoje
Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos bei Telšių vyskupijos licėjus mokslo metų pradžios šventė
Išrinktas naujasis Mažesniųjų brolių kapucinų ordino Generalinis Ministras (iš www.ofs.lt)
Kaune pristatyta paroda–akcija „Mano šeima”
Šv. Mišios Kauno arkikatedroje VDU akademinei bendruomenei
Pasibaigė grigališkojo choralo savaitė Pažaislis 2006
„Svajonių bažnyčios“ stovykla Nausėdžiuose
Panevėžio moksleivių piligriminis žygis į Žemaičių Kalvariją
Konferencija jaunimui ieškančiam savo pašaukimo Vilniuje
Kauno akademinės sielovados grupės susitikimas Žeimiuose
Rekolekcijos aukštųjų mokyklų dėstytojams Šiluvoje
Paminėtas „LKB kronikos" bendradarbio V. Lapienio 100 metų jubiliejus
Paskaita „Šventųjų ir palaimintųjų iškilmių dekoras XVII–XVIII a.“ Kaune
Tikinčiųjų forumas Saarbriukene
Europos CARITAS konferencija Maince
Šaukiamas Amerikos Lietuvių Katalikų Kongresas
Paskaita „Evangelija pagal Judą – antrojo amžiaus „Da Vinčio kodas“
Apie Panevėžio vyskupijos 80-mečiui skirtą bažnytinių vertybių parodą
Aptartas šv. Faustinos namų įrengimo projektas
Mokslinis seminaras apie natūralų šeimos planavimą Kaune
Įžadai Betliejaus, Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų ir šv. Bruno vienuolyne
Atvirų durų diena Vilniaus kunigų seminarijoje
Paskaita apie Kryžiaus kelio ikonografiją Kaune (2006 05 17)
Apklausa: „Da Vinčio kodo“ skaitymas keičia įsitikinimus (iš religija.lt)
Danijos mokslininkai tyrinėjo Zodiako ženklų poveikį žmogui (iš religija.lt)
Apie atvirų durų dieną Kauno kunigų seminarijoje
Apaštalinio nuncijaus arkivysk. P. S. Zurbriggeno viešnagė Kaune
„Artumos“ 200-ojo numerio paminėjimas
Paskaita paauglių tėveliams Kaune
Kunigų seminarijų krepšinio turnyras
Konferencija - seminaras „Katalikiškasis gegužis. Tradicija ir dabartis“ Šiauliuose
Prasidėjo piligriminė kelionė „Kryžių kalnas – Golgota“
Auga Pranciškoniškojo jaunimo gretos
Džiazo koncertas Gyvybės dieną Kaune
Paroda Vilniuje „Mano šeima”
Konferencija apie šeimos krizes Vilniuje
Norvegijoje sudaryta nauja Ekumeninė bažnyčių taryba (iš www.religija.lt)
Vaikų ir jaunimo bažnytinių chorų šventė Skriaudžiuose
Apie konferenciją Garliavoje „Karolis Vojtyla – šių dienų šventasis“
Paskaita apie Šv. Kazimiero titulo bažnyčias Lietuvoje
Šiluvoje paminėta Gyvybės diena
A. Soto kritikavo romaną „Da Vinčio kodas“
Apklausa: daugelis amerikiečių netiki kūno prisikėlimu (iš www.religija.lt)
Diskusija „Priklausomybių prevencija ir reabilitacija“ Šiauliuose
Lietuvos krikščionių studentų bendrija Velykas švęs kitaip (iš www.religija.lt)
Lietuviai dalyvavo jėzuitų mokyklų šviečiamajame projekte „JEEP 2006“
Michele ir Peter Moran paskaita apie evangelizaciją Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt