Telšiuose pagerbiamas Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras
Vilties šviesa nušvis Apsireiškimo koplyčia Šiluvoje
Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą papildė Žolinės atlaidų šventinimas Krekenavoje
Kaune atsisveikinta su tėvu Vytautu MERKIU SJ (1927–1960–2021): „Jis sąmoningai rinkdavosi paskutinę vietą.“
Startavo nuotoliniai susitikimai „Juozapo paslaptis“. Apie vyrą, atvėrusį savo ausis Dievui, – pasidalijimas iš Škotijos
COVID-19 židinyje savanoriavę pašvęstieji: „Daryti šiek tiek daugiau, nei būtina“
Laisvės gynėjų dienos išvakarėse Kristaus Prisikėlimo bazilika nušvito Lietuvos trispalve
Jaunimo iniciatyva sukurta giesmyno programėlė
2020 m. – apribojimų ir naujų galimybių laikotarpis: Šiluvos šventovės metų apžvalga
Sėkmingai baigtas vykdyti mokslo projektas „Švietėjas, nešęs žmonėms viltį“
Arkivyskupo Liongino katechezė apie Dievo žodį iš Šiluvos (youtube)
Akademinės bendruomenės rekolekcijos: Dievui nėra ribų veikti ir tarp „keturių sienų“
A+A kun. Jonas Malinauskas MIC
Tyrimas apie parapijas: bendruomenę kuria ir valytoja, ir verslininkas (nuotolinės diskusijos apžvalga bernardinai.lt)
Kauno arkivyskupui metropolitui Kęstučiui Kėvalui suteiktas Telšių miesto Garbės piliečio vardas
Pranašautas skyrybų padidėjimas per COVID neįvyko
Tolerancijos dieną – kun. Rastislavo Dluhý susitikimas su moksleiviais
Istoriniame italų žurnale – dėmesys pasaulį už „geležinės uždangos“ apkeliavusiai Adelės Dirsytės maldaknygei „Marija, gelbėki mus“
Naujai išleista Adelės Dirsytės maldaknygė „Marija, gelbėki mus“
Ramūnas Aušrotas. Dėl ko iš tikrųjų vyksta protestai Lenkijoje? (laisvavisuomene.lt)
60-metį mini Niujorko pogrindyje turėjusi veikti lietuvių katalikų bendruomenė (lrt.lt)
Vėlinės mums primena ne tik apie mirtį. Pokalbis su arkivyskupu Kęstučiu Kėvalu (kaunodiena.lt)
Kristina Zamarytė-Sakavičienė. Ne, Popiežius nepasisakė už homoseksualų partnerystę
Lenkijoje pradedamas sesers Vandos Boniševskos beatifikacijos procesas
Spalio 22-ąją Vyskupo K. Paltaroko 145-osios gimimo metinės
„Siųsk mane“– tėvo redemptoristo Rastislav Dluhy mokymas Misijų tema (youtube)
Į susitikimą su Jėzumi – kine. IŠRINKTIEJI – serialas, kurį tiesiog turime pamatyti!
Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas aplankė Estijos lietuvių bendruomenę, švenčiančią gyvavimo 40-metį
LSMUL Kauno klinikose pašventintas naujas Ambulatorinis diagnostikos centras
Kaunas nauju žvilgsniu pasivaikščiojime su naujaisiais VDU kapelionais
Tarptautinė konferencija Kaune apie moters pašaukimą ir orumą
Jono Pauliaus II piligrimų centro 25-asis gimtadienis – su Taizé bendruomenės sveikinimu ir širdžių bendryste
Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčia švenčia 500 metų konsekracijos jubiliejų
Akademinių metų pradžia Telšių kunigų seminarijoje
Kelią į Šiluvą rodys naujas kryžius, vadinamasis „karavykas“
Rugsėjo 1-ąją Kauno arkikatedroje palaiminti akademinių bendruomenių nariai
Istorinis įvykis Kaune – atnaujintas bažnyčios veidas
Švč. Sakramento bažnyčia pradeda pasakoti savo istoriją: nebus pamirštas nei vienas laiko ženklas
Simno bažnyčiai – 500
Suskaitmeninti tarpukario Lietuvos leidiniai, kurie yra saugomi Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje
Vilniaus katedros Šv. Vladislovo koplyčioje atgims kupolo tapyba
Naujajai Centrinės Europos provincijai – naujas provincijolas
Asmenybė, įkvepianti po 60 metų
Pristatome trumpą Šv. Jokūbo piligrimų kelių vadovą
Kauno aukštųjų mokyklų dėstytojų malda už jaunimą Žemaičių Kalvarijos atlaiduose
Geroji naujiena iš Kretingos. II dalis: Pranešimas dėl Covid-19 situacijos Kretingos parapijoje (Youtube)
Pirmasis liepos sekmadienis paskelbtas Globėjų diena
500 piligrimų Šv. Jokūbo kelyje Lietuvoje per vieną mėnesį
Vilnių džiugins Dominikonų rengiamas kariliono festivalis
Signatarui, Ministrui Pirmininkui kunigui Vladui Mironui – 140
Trys maršrutai – viena Šiluva! Jaunimo gyvoji piligrimystė
Gimtojoje Karmėlavos parapijoje įamžintas Gulago kankinio t. Aleksandro Markevičiaus (Markaičio) SJ ( 1913–1943–1990) atminimas
Skaitant laiko ženklus. Pokalbis su arkivysk. G. Grušu (bernardinai.lt)
Seminaras būsimiesiems sužadėtinių grupių vadovams
Moterų gyvoji piligrimystė: keliolika kilometrų širdies kelionės
Kurijos bendradarbis Juozas Vaitkevičius: kraujo donorystė – neįkainojama dovana (15min.lt)
LRT straipsnių cikle „Ištremtieji“ – pokalbis su kardinolu Sigitu Tamkevičiumi SJ apie maldą ir tikėjimą tremtyje (lrt.lt)
Piligrimystė – be pabaigos jausmo. Pasidalijimas apie vyrų žygį pradedant vasaros keliones į Šiluvą
„Viskas nuo pat pradžių buvo su Žemaitija susijꅓ Pokalbis su paskirtuoju Telšių vyskupijos ordinaru vyskupu Algirdu Jurevičiumi (bernardinai.lt)
Kauno kunigų seminarijos auklėtinių skyrimai akolitų tarnystei
Bendruomenių širdžių malda Šiluvoje: „Ateik, Šventoji Dvasia!“
Vilniaus seminarija kviečia kandidatus
Mirė kunigas Vladislovas AVIŽIENIS
Kaip saugiai teikti sakramentus sergantiems sunkiomis infekcinėmis ligomis? (vaizdo medžiaga kunigams)
Mokslo metus užbaigė Kauno kunigų seminarija
Trečiadienio susitikime jaunimui – keliaujanti Paulinos ir Manto Kuraičių šeima
Popiežiaus Jono Pauliaus II gimtadieniui vėl atidarytas Jaunimo centro kiemelis
Gegužės 18 d. Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro knygyne atidaryta Ričardo Dailidės paroda, skirta Šventojo Popiežiaus Jono Pauliaus II 100-sioms gimimo metinėms
Komunijos dalijimas į rankas – mažiau pagarbus? (bernardinai.lt)
Europos dienai – ganytojo žodis. Pokalbis su vyskupu Algirdu Jurevičiumi („Marijos radijas“)
„Padaugėjo ne tik vargstančių, bet ir norinčių jiems padėti“. Pokalbis su CARITO vadovu Arūnu Kučiku (kaunodiena.lt)
Su vaikais iš socialinės rizikos šeimų dirbanti Žaneta: nukentės jų mokslai, sveikata (15min.lt)
Virtualioje erdvėje vyko Atsinaujinimo diena „Šventajai Dvasiai karantino nėra“
Lietuvos CARITO tarybos pirmininkas bei Kauno arkivyskupijos CARITO direktorius Arūnas Kučikas: „COVID-19 yra bejėgis prieš mūsų darbuotojų ir savanorių pastangas.“ (www.15min.lt)
Diakono tarnystė karantino metu
Šiluva ir „Šviesos žemėlapis“ – pasaulio naujienų akiratyje
LRT „Nacionalinė ekspedicija“ išleido laidą, kurioje įspūdžiai iš aplankytos Šiluvos šventovės
Adelės Dirsytės Velykų pamokos iš remties (bernardinai.lt)
Ses. Marijos Kazimieros Kaupaitės 80-osios mirties metinės
Su viltimi drauge švęskime Kristaus Prisikėlimą!
Vysk. Algirdas Jurevičius apie Ligonių Sveikatą ir maldą
Arkivysk. Lionginas Virbalas: Šiemet Velykos bus visai kitokios (delfi.lt)
Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai kraujo donorystės akcijoje
Kauno kunigų seminarijos bendruomenė šventė vienuolinių įžadų atnaujinimą
K. Kėvalas: karantinas – ne bausmė, o galimybė (kauno.diena.lt)
Religinės literatūros skaitovų konkurso „Šlovink Viešpatį, mano siela“ (Ps 104, 1) finalas
Misijų vakare „Jei tiki, kad Dievas gali“ – įžengimas į Gavėnią ir malda už Kauną
Per mokinių atostogas Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai ieško gyvenimo motyvo
Įpusėjo suolų šildymo darbai Šiluvos bazilikoje
Pristatytas filmas apie nuolatinį diakonatą, ieškantį būdų, kaip šiandien skleisti Evangeliją sekuliariojoje aplinkoje
LRT laidoje „Prisikėlimo liudytojai“ pasakojama Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės istorija
Arkivysk. L. Virbalas apie Valandų liturgiją internete: Dabar melstis bus daug lengviau (bernardinai.lt)
Nelengvas išbandymas naujajam Kauno arkivyskupui: Bažnyčia kartoja 2015 m. klaidą? (bernardinai.lt)
Per mokinių atostogas Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai ieško gyvenimo motyvo
Kauno arkivyskupijos bendruomenės nariams įteikti miesto apdovanojimai
Baigėsi pirmasis Misijų mokyklos savaitgalis: Dievo meilė – sprogimas, pakeitęs pasaulį
Nepertraukiamo Biblijos skaitymo savaitė Vilniuje
„Gailestingumo versmės“ popietėje – malda ir mokymas, kaip su Dievu įveikti savivertės stoką
Išsipildžiusi Kauno seminaristų svajonė – piligrimystė Šventojoje Žemėje
Akademinių bendruomenių susitikimas aplankant unikalią Kauno arkivyskupijos muziejaus parodą
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 »»
 
 
   

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt