Piligrimystė – be pabaigos jausmo. Pasidalijimas apie vyrų žygį pradedant vasaros keliones į Šiluvą
„Viskas nuo pat pradžių buvo su Žemaitija susijꅓ Pokalbis su paskirtuoju Telšių vyskupijos ordinaru vyskupu Algirdu Jurevičiumi (bernardinai.lt)
Kauno kunigų seminarijos auklėtinių skyrimai akolitų tarnystei
Bendruomenių širdžių malda Šiluvoje: „Ateik, Šventoji Dvasia!“
Vilniaus seminarija kviečia kandidatus
Mirė kunigas Vladislovas AVIŽIENIS
Kaip saugiai teikti sakramentus sergantiems sunkiomis infekcinėmis ligomis? (vaizdo medžiaga kunigams)
Mokslo metus užbaigė Kauno kunigų seminarija
Trečiadienio susitikime jaunimui – keliaujanti Paulinos ir Manto Kuraičių šeima
Popiežiaus Jono Pauliaus II gimtadieniui vėl atidarytas Jaunimo centro kiemelis
Gegužės 18 d. Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro knygyne atidaryta Ričardo Dailidės paroda, skirta Šventojo Popiežiaus Jono Pauliaus II 100-sioms gimimo metinėms
Komunijos dalijimas į rankas – mažiau pagarbus? (bernardinai.lt)
Europos dienai – ganytojo žodis. Pokalbis su vyskupu Algirdu Jurevičiumi („Marijos radijas“)
„Padaugėjo ne tik vargstančių, bet ir norinčių jiems padėti“. Pokalbis su CARITO vadovu Arūnu Kučiku (kaunodiena.lt)
Su vaikais iš socialinės rizikos šeimų dirbanti Žaneta: nukentės jų mokslai, sveikata (15min.lt)
Virtualioje erdvėje vyko Atsinaujinimo diena „Šventajai Dvasiai karantino nėra“
Lietuvos CARITO tarybos pirmininkas bei Kauno arkivyskupijos CARITO direktorius Arūnas Kučikas: „COVID-19 yra bejėgis prieš mūsų darbuotojų ir savanorių pastangas.“ (www.15min.lt)
Diakono tarnystė karantino metu
Šiluva ir „Šviesos žemėlapis“ – pasaulio naujienų akiratyje
LRT „Nacionalinė ekspedicija“ išleido laidą, kurioje įspūdžiai iš aplankytos Šiluvos šventovės
Adelės Dirsytės Velykų pamokos iš remties (bernardinai.lt)
Ses. Marijos Kazimieros Kaupaitės 80-osios mirties metinės
Su viltimi drauge švęskime Kristaus Prisikėlimą!
Vysk. Algirdas Jurevičius apie Ligonių Sveikatą ir maldą
Arkivysk. Lionginas Virbalas: Šiemet Velykos bus visai kitokios (delfi.lt)
Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai kraujo donorystės akcijoje
Kauno kunigų seminarijos bendruomenė šventė vienuolinių įžadų atnaujinimą
K. Kėvalas: karantinas – ne bausmė, o galimybė (kauno.diena.lt)
Religinės literatūros skaitovų konkurso „Šlovink Viešpatį, mano siela“ (Ps 104, 1) finalas
Misijų vakare „Jei tiki, kad Dievas gali“ – įžengimas į Gavėnią ir malda už Kauną
Per mokinių atostogas Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai ieško gyvenimo motyvo
Įpusėjo suolų šildymo darbai Šiluvos bazilikoje
Pristatytas filmas apie nuolatinį diakonatą, ieškantį būdų, kaip šiandien skleisti Evangeliją sekuliariojoje aplinkoje
LRT laidoje „Prisikėlimo liudytojai“ pasakojama Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės istorija
Arkivysk. L. Virbalas apie Valandų liturgiją internete: Dabar melstis bus daug lengviau (bernardinai.lt)
Nelengvas išbandymas naujajam Kauno arkivyskupui: Bažnyčia kartoja 2015 m. klaidą? (bernardinai.lt)
Per mokinių atostogas Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai ieško gyvenimo motyvo
Kauno arkivyskupijos bendruomenės nariams įteikti miesto apdovanojimai
Baigėsi pirmasis Misijų mokyklos savaitgalis: Dievo meilė – sprogimas, pakeitęs pasaulį
Nepertraukiamo Biblijos skaitymo savaitė Vilniuje
„Gailestingumo versmės“ popietėje – malda ir mokymas, kaip su Dievu įveikti savivertės stoką
Išsipildžiusi Kauno seminaristų svajonė – piligrimystė Šventojoje Žemėje
Akademinių bendruomenių susitikimas aplankant unikalią Kauno arkivyskupijos muziejaus parodą
Atnaujinamas Šv. Faustinos namelis: kviečiame prisidėti
Padėka Šeimos centro savanoriams
LRT laidoje „Prisikėlimo liudytojai“ – pasakojimas apie Dievo tarnaitę Adelę Dirsytę
Šv. Kazimiero statulėlės ir teksto apie šventąjį konkursas
Prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS tapo Šv. Adalberto-Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės riterių ordino nariu
Maldos popietėje tėvų redemptoristų mokymas apie atsivertimą
Krikščionių vienybės šventė Šiauliuose
Svečio iš Olandijos Paul Donders seminaras Šiauliuose apie atsparumą
Maldos popietėje tėvų redemptoristų mokymas apie atsivertimą
VR: Savaitės Lietuvoje apžvalga (sausio 18)
Aptartos dorinio ugdymo (tikybos) bendrųjų programų atnaujinimo kryptys
Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos taryba suplanavo savo metinę veiklą
Laisvės gynėjų diena Kazlų Rūdoje
Tikėjimo džiaugsmo patirties jaunimas parsivežė iš tarptautinio Taizé susitikimo Vroclave
Vyksta naujametinis Taize susitikimas Vroclave. Kelionės įspūdžiais dalijasi piligrimai iš Vilkaviškio vyskupijos.
Balbieriškyje pašventinta naujoji klebonija
Malda už Kauno „Vyturio“ gimnazijos bendruomenę
Vilniaus viešbučiai tęsia tradiciją – surengė šventinius pietus „Carito“ globojamiems žmonėms
Vilkaviškio vyskupijos šeimų Advento rekolekcijos
Arkivyskupijos muziejaus bažnytinis menas atgyja interaktyvioje parodoje
Ne viską ką žinai reikia sakyti, bet jeigu jau sakai, tegul tai bus tiesa arba kiekvienas iš mūsų yra Bažnyčios „atstovas spaudai“
„Gailestingumo versmės“ maldos popietėje – mokymas apie mūsų žodžius ir tikrąjį Žodį
Kalėdinio atviruko konkursas Vilkaviškio vyskupijoje
Žinia apie Šiluvą – pasauliniame žurnale „National Geographic“
13 dienos pamaldos Šiluvoje: adventinio laukimo laikas ir malda su Marija
Varšuvoje tęsiasi seminarai institucijų vadovams. Naujausia tema – krizės ir komunikacija
Kauno arkivyskupijos muziejuje sutikta „Nenugalėtoji Kronika“ – jaunajai kartai išmaniai pasakojama „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ istorija
Piligrimystės kryptis – Vilnius sulaukė tarptautinio dėmesio
Kaune praūžė Praktinio gerumo diena su jaunimo pagalba jos reikalingiems
Katalikiška žiniasklaida: „Komunikacija nuo ir link žmogiškųjų paribių“
Lietuvos Dievo Motinos komandų šventė Ukmergėje
Pradėjo veikti Kauno kunigų seminarijos bibliotekos elektroninis katalogas
Artėjančių Kalėdų džiaugsmas katalikiškų mokyklų giesmių festivalyje „Danguje spindi žvaigždė“
Vyskupo Algirdo Jurevičiaus knyga apie palaimintąjį Teofilių anglų kalba: “Hello – My name is Teofilius”
Advento stotelė Šiluvoje, kur kviečiama patirti šventų Kalėdų laukimą
Jūs esate pašaukti laisvei. Mažesniųjų brolių išėjimas iš pogrindžio (video I–III dalys)
„Katalikų pasaulio leidinių“ naujienos. 2019 m. Adventas
Bažnytinio paveldo muziejui – 10 metų!
Lietuvos advokatai dovanoja gyventojams nemokamas teisines konsultacijas
Vilniaus kunigų seminarijoje – konferencija apie stoką ir dvasinį augimą
Lietuvos kariuomenės diena Kauno Įgulos kapelionate
Prof. Rasos Čepaitienės paskaita Biržuose
Klausimai-atsakymai apie Aušros Vartų ir Šv. Teresės bažnyčios tvarkymą
Eidamas 86-uosius mirė išeivijos veikėjas, Lietuvos diplomatas, buvęs Lietuvos ambasadorius Prancūzijoje – Ričardas BAČKIS
Nazareto šeimų judėjimo rekolekcijos Šiluvoje
Alvito bažnyčios statybos darbai persikelia po stogu
Seminaras Varšuvoje bažnytinių institucijų atstovams apie finansų valdymą
Lapkričio 13-oji: Marijos diena, ypatingos Šiluvos asmenybės minėjimas ir akcija #manoŠiluva
Ypatingasis Misijų mėnuo Kauno arkivyskupijoje (vaizdoreportažas)
Prisimenant Antrojo pasaulinio karo belaisvius Jūrės miestelio kapinaitėse
Seminaristų malda už mirusius dvasininkus lankant jų kapus
Sakralinės muzikos ir poezijos vakaras Kauno kunigų seminarijoje
Prof. Paulius Subačius: „Pranciškonai parodė, kad Bažnyčia yra visokia“
Kun. M. Talutis: Kaišiadorių vyskupijos misionieriai
Akademinėms bendruomenėms pristatytas pal. Teofiliaus Matulionio misionieriško veikimo pavyzdys
Ar į Bažnyčią sugrįš moterys diakonės? Pokalbis su vysk. A. Jurevičiumi
Konferencija Adomynėje
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 »»
 
 
   

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

krikscioniskamuzika.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt