„Užtvirtink!“ savaitgalis Kauno II dekanato sutvirtinamiesiems
Carito ir Kauno m. savivaldybės Socialinių paslaugų centro darbuotojų susitikimas
Moksleivių ateitininkų sąjungos idėjų festivalis
Lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai savaitgalis jaunimui „Pažink save“ Truskavoje
Kraujo donorystės akcija: sveikti patiems ir padėti kitiems atgauti jėgas!
Pasirodė Katalikų žinynas 2019
Klaipėdos šv. Kazimiero parapijai įteikta pal. Teofiliaus relikvija
Kauno arkikatedroje paminėtas jos vargonininko, bažnytinės muzikos puoselėtojo Juozo Naujalio jubiliejus
Pašaukimų ugdymo – Samuelio kurso – dalyvių rekolekcijos
Simpoziumas Vokietijoje apie Bažnyčios sakramentinę struktūrą bei tarnystes. Vyskupo Algirdo Jurevičiaus pasidalijimas
Patvirtinta nauja malda Švč. Mergelei Marijai Ramintojai
Kauno krašto ateitininkų popietė, skirta Dievo tarnaitei Adelei Dirsytei
Sutuoktinių rekolekcijos Kupiškyje
Kun. Alfonso Lipniūno atminimo pagerbimas Vilniuje
„Užtvirtink“ Kupiškyje
Konferencija Kaune apie vienuolijas išeivijoje: tarnystė tėvynainiams ir Dievo karalystei
„Rachelės vynuogynas“ – rekolekcijos patyrusiems kūdikių netektis
Latvijos vyriausybė parėmė Katalikų Bažnyčios Rygos metropolijos kurijos žinioje esančių pastatų energijos taupymo projektus
LR Prezidento rinkimų debatai „Krikščioniškas rentgenas“ Klaipėdos LCC universitete (videoįrašas)
Šventė Panevėžio Šv.Juozapo globos namuose
„Užtvirtink“ Utenoje
Lietuvos KOP jubiliejinė piligrimystė į Romą
Tapti visiems viskuo: tikybos mokytojas
Šiluva Tarptautiniame religinio turizmo renginyje Fatimoje
300 jaunuolių dalyvavo Sutvirtinamųjų dienoje „Užtvirtink“ Kaune
Šeimos gerovei neabejingos Klaipėdos organizacijos vienijosi forume „Update! #Bendrystė“
Žagarėje vyko katalikiško jaunimo savaitgalio rekolekcijos „Stipriau už neapykantą“
Aukštųjų mokyklų dėstytojų susitikimas akademinio sąžiningumo tema
Lietuvos jaunimo dienos 2020-aisiais vyks Šiauliuose
Knygos ir filmo „Gulago partizanai“ pristatymas
Pažintis su palaimintuoju Teofiliumi Matulioniu Kaune vartant naują fotoalbumą
Tapti visiems viskuo: tikybos mokytojas
Gausėja Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugija
LŽ: #MetųPosakis. Viešpatie, te Lietuva būna vilties švyturiu
Jaunimo vakare – šlovinimas ir užtarimas
Vyskupo kanoninė vizitacija Smilgių, Saločių bei Kyburių parapijose
Arkivyskupo Liongino Virbalo kelionių vadovo „Šventoji Žemė“ pristatymas
Kas sieja pirma pasaulio influencere pavadintą moterį, nežinomą vienuolį ir pranciškonus
Vilniaus knygų mugėje – katalikiškos leidyklos bei leidiniai iš Kauno
40 val. Švč. Sakramento adoracija - padėka Viešpačiui už Tėvynės Laisvės dovaną
Prelato Vytauto Stepono Vaičiūno poezijos knygos pristatymas
Mokslinė-praktinė konferencija apie ligonių sielovadą sveikatos priežiūros įstaigose
Bitutė dalyvauja knygų mugėje!
„Katalikų pasaulio leidinių“ naujienos Vilniaus knygų mugėje
Valentino dienos KITAIP svečiai – būgnų virtuozai iš Anglijos Lietuvoje: „Yra kažkas, kas jungia širdis ir būgnus.“
Malda už a.a. vysk. Juozą Preikšą
„Užtvirtink“ susitikimas Pasvalio dekanate
Kun. Juozo Zdebskio 33-iosios žūties metinės
Interviu su Šiaulių vyskupijos Šeimos centro direktore Edita Gulbiniene
Kauno kunigų seminarijos bendruomenė kartu su jos vadovybe lankėsi Žemaičių Kalvarijoje
Lietuvos „Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenių metinė „Šviesos šventė“
Jaunimo centre lankėsi sutvirtinamieji ir Pirmąją Komuniją priėmę vaikai iš Bukonių parapijos
Katalikiški leidiniai ir susitikimai Vilniaus knygų mugėje
„Šventadienio mintys“ apie ligonių sielovadą
Į amžinybę iškeliavo šimtametė ses. Petronėlė Liepaitė
Šv. Jono Bosko diena Kauno „Vyturio“ gimnazijoje
Raudondvaryje lyg Panamoje: kaip Pasaulio jaunimo dienos išgyventos Lietuvoje
Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros parapijos vizitacija
„Šventadienio mintys“ apie šeimos pašaukimą
„Šventadienio mintys“ apie dvasinio išklausymo tarnystę
Būsimųjų vargonininkų pažintis su naujais pastatytais vargonais
Maldos popietė su kun. Arnoldu Valkausku: grumtynėms su piktuoju Kristaus padrąsinimas: „Aš esu. Nebijokite!“
Sausio 13-oji Kazlų Rūdos parapijos ir bendruomenės vienybėje
Trečioji Ekstraordinarinių Šv. Komunijos dalytojų ugdymo grupė
Šiaulių vyskupas susitiko su Šiaulių „Šiauliai“ krepšinio komanda
„Šventadienio mintyse“ apie moteris, sveikstančias nuo priklausomybių
Sutvirtinamųjų savaitgalis su Jaunimo centru ir nuoširdžiais pasidalijimais
Parapijiečiai aplankyti, užnugaryje ir šventinis laikotarpis – liko tik pokalbiai… ir apie eismo saugumą
Paroda Vilniaus Romos katalikų vyskupijos 630-osioms įkūrimo metinėms
Žurnalas vaikams „Bitutė“ pradeda naujus metus
Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės žūties 75-osioms metinėms – Lietuvos ypatingojo archyvo virtuali paroda
Šlovinimo vakare „Jei tiki, kad Dievas gali“ – malda už miestą prie prakartėlės
Tikybos mokytojų lankymas dekanatuose
Naujas postulatorius A.Lipniūno beatifikacinėje byloje
Kalėdinis vakaras Kauno seminarijoje
Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės žūties 75-osioms metinėms – Lietuvos ypatingojo archyvo virtuali paroda
Kauno klinikų pacientams – kalėdinis krikščionių medikų koncertas
Pagerbtas Lietuvos kankinių atminimas Joniškyje
Maldos vakaras Jaunimo centre
Kalėdinio atviruko konkursas Vilkaviškio vyskupijoje
Giesmių vakare „Danguje spindės Žvaigždė“ – katalikiškų mokyklų giesmininkai
Rekolekcijos dekanatų Šeimos centrų savanoriams
Adventinis vakaras „ Po angelo sparnu“
Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų advento rekolekcijos Liškiavoje
Advento metą – institucijų darbuotojų šv. Mišios
Taizé bendruomenės (Prancūzija) brolio Jean-Marie viešnagė, malda su jaunimu ir bendrystės džiaugsmas
Kaune pristatyta arkivyskupo Liongino Virbalo knyga-kelionių vadovas Šventosios Žemės piligrimams
Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos adventinis vakaras „Nupinsim advento vainiką“
Kauno miesto ateitininkų įžodžio šventė
Konkreti artimo meilė: kraujo donorystės akcija kurijoje
Pal. Jurgio Matulaičio draugijos formacijos dienos mozaika
Akademinis vakaras Kaune aukštųjų mokyklų dėstytojams apie bendrystės žmones – pal. Teofilių ir popiežių Pranciškų
Kristaus Visatos Valdovo sekmadienį – seminaristų skyrimai lektorių ir akolitų tarnystėms
Talentų vakaras su bičiuliais Jaunimo centre
Konkurso „Rašau Marijai” baigiamasis renginys Vilkaviškio vyskupijoje
Kristaus Karaliaus, Visatos Valdovo ir šv. Cecilijos iškilmė Kristaus Prisikėlimo parapijoje
Lapių parapijos jaunimas dalyvavo Kauno II dekanato šventėje „Taip, Jėzau!“ Raudondvaryje
Vilkaviškyje paminėta Negimusio kūdikio diena
Šv. Cecilijos iškilmė Veiverių Šv. Liudviko bažnyčioje
Širdžių bendrystės pamoka su „Gloriosa Trinita“ Vilkaviškyje
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 »»
 
 
   

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

krikscioniskamuzika.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt