Seminarijos endruomenės valandoje svečias - kun. Audrius Mikitiukas
Talka Kryžių kalne
Naujos Birutės Žemaitytės knygos pristatymas
IV-asis palaiminimų sekmadienis Telšiuose. Mishelle Moran pranešimai ir šv. Mišios (vaizdo įrašas)
Susitikimas su Mishelle Moran Palangoje Palangoje (vaizdo įrašas)
Konferencija „Permąstyti Europą“ Marijampolėje
Kristaus Prisikėlimo bazilikos langai nušvis vitražine kompozicija „Kristaus Prisikėlimo šviesa“
Atsisveikinimas su P. Kimbriu Kaune: „Tai buvo laisvas žmogus, pilnas tiesos ir meilės žodžiui“
Pašaukimų savaitgalis Kauno kunigų seminarijoje
Atsisveikinimas su vertėju, kultūrologu, redaktoriumi Petru KIMBRIU
Mirė vertėjas, kultūrologas, redaktorius Petras KIMBRYS (1948 03 17–2018 04 21)
„Šviesos kelias“ Kauno klinikose – „O mano džiaugsme, Kristus prisikėlė!“
Seminarijos valandoje filosofas Rimantas Viedrynaitis
Kauno seminaristų komanda dalyvavo tarptautiniame tinklinio turnyre tarp seminarijų
Liko 10 dienų pasiūlyti savo kandidatą Gyvybės apdovanojimams
Neįprastos šv. Mišios – mokiniai meldėsi ir giedojo gestų kalba
Ateitininkų Federacijos suvažiavime – krikščioniškos vilties akcentai
Kauno kunigų seminarijos piligrimystė į Kaišiadoris, aplankant palaimintojo Teofiliaus relikvijas
Arkivysk. G. Grušas laidoje „Laisvės vėliavnešiai“
Vilniaus Lazdynų ligoninėje planuojama nauja koplyčia
Į Amžinuosius namus iškeliavo kun. Ladislovas BALIŪNAS SJ (1952–2018)
Ses. Danės Šlapkauskaitės SJE minėjimas Šiauliuose
Mirė Birutė Grižienė, buvusi ilgamete Kaišiadorių vyskupijos pastoracinių centrų vadovė
Vilniaus kunigų seminarija Šv. Juozapo šventę šventė 25-ąjį kartą
Juozo Vitkaus inžinerijos batalione lankėsi arkivyskupas emeritas S. Tamkevičius
„Lietuvos garbės 2018“ Metų globėjos apdovanojimą gavo s. Michaela Rak. Sveikiname!
2018 m. Šv. Kazimiero statulėlių konkurso nugalėtojai ir jų darbai
Vilniaus arkivyskupas kviečia jungtis prie akcijos „Well4Africa“ (Šulinys Afrikai)
Konferencija „Slaugyti kaip šventasis Dievo Jonas“ Kaune
Šv. Mišios Kauno klinikų filiale Onkologijos ligoninėje
Renginys skirtas valstybės 100-čiui „Palaimink, Dieve, mus“
VDU Katalikų teologijos fakultete – susitikimas su knygos „Popiežius Pranciškus. Pokalbiai su Dominique Wolton“ autoriumi
Vilniaus Šv. ap. Pilypo ir Jokūbo bažnyčios karilionas džiugins kasdien
Institucijų darbuotojų malda pirmąjį mėnesio penktadienį
Vaikinų savaitgalis Baltriškėse – svarbus jų tikėjimo kelionėje
Kaune atsisveikinta su kun. Gintu LEONAVIČIUMI (1966–2012–2018)
Kardinolas Audrys Bačkis: Apie dvasingumą šeimoje (videoįrašas)
Į Amžinąją Tėvynę iškeliavo akademikas profesorius Zigmas Zinkevičius (1925–2018)
Atsisveikinimas su A†A mons. Kazimieru Senkumi Pal. Jurgio Matulaičio parapijoje
Kauno kunigų seminarijoje – dail. V. Varno dailės darbai
Pravieniškių pataisos namuose baigtas ALFA kursas
Šv. Valentino globos meldžiant. Epilepsija – 20 tūkst. žmonių kasdienybė Lietuvoje
„Katalikų pasaulio leidiniai“ kviečia į Vilniaus knygų mugę ir savo naujų leidinių pristatymus
Sakralinė muzika ir poezija „Viešpaties lelija“ Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui
Šimtmečio "skersvėjis" Kauno kunigų seminarijoje
Jaunimo susitikimų diena „Srovės nešami“ Kaune (teisioginės transliacijos įrašas)
Prelato V. S. Vaičiūno Naujų knygų pristatymo vakaras
Knygų mugėje – Kauno bažnyčios interaktyviajame terminale, seserys benediktinės apie pal. Teofilių, leidyklų derlius
Vilniuje vyko antrasis katalikiškos žiniasklaidos atstovų susitikimas, skirtas pasirengti Tarptautinei Vilniaus knygų mugei 2018
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko Tarptautinė mokslinė konferencija „Ne save pačius skelbiame“
Nauja lietuvių pamėgto sielovadininko J. Philippe’o knyga
Abraomo ir kiekvieno pašauktojo kelionė Dievo link
Kariams pristatytas šv. Mortos projektas
Karių įkrikščioninimo šventė
Kanauninko Juozapo Niūniavos 100-ųjų mirties metinių minėjimas Tveruose
Kauno kunigų seminarijos auklėtinių rekolekcijos
Tarptautinė mokslinė konferencija „Ne save pačius skelbiame“
Šiaulių vyskupas pasveikino su pergale Šiaulių miesto krepšininkus
Sugrąžinti vaikams prarastą džiaugsmą
Pas Viešpatį iškeliavo Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios atstatymo autorius, žymus Lietuvos architektas, prof. Antanas Algimantas SPRINDYS (1928–2018)
Dr. Bronės Gudaitytės paskaita „Dvasinė ekologija“
Gyd. Alberto Griganavičiaus išėjimo amžinybėn paminėjimas
Apie Benamių dienos centrą portale „Kas vyksta Kaune“
Kauno kunigų seminarijos piligrimystė į Romą
Carito pagalba benamystę išgyvenantiems žmonėms
Kviečia 2018 m. EVANGELIZACIJOS MOKYKLA – nuo asmeninio iki misionieriško atsivertimo
ALFA kursas kariams
Šeimos ir asmens saviugdos centras „Bendrakeleiviai“ pristato 2018 m. naujienas
Kauno kunigų seminarija sveikina kunigų šventimus priėmusius V. Lizdenį ir E. Vasiliauską
Šv. Kalėdas pasitiko tarnaujantieji Kauno regiono statutinėse struktūrose
Kauno klinikų Šv. Luko koplyčiai įteikta unikali dovana
Didžiausių metų švenčių laukimas sutelkė Kauno „Saulės“ gimnazijos bendruomenę
Pas Viešpatį iškeliavo ses. Jadvyga Birutė Demkutė FMA (1924-2017)
Akcija „Gerumas mus vienija“ prekybos centruose
Giedriaus Bakūno MIC diakonystės šventimai
Kauno įgulos kapelionato šeimų bendruomenės piligrimystė pal. Teofiliaus Matulionio takais
Įvilktuvės Vilniaus kunigų seminarijoje
Šeduvoje duris atvėrė Teofiliaus Matulionio piligrimų namai
LKMA Mažoji akademija kviečia į studijas
Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro organizuoto Kalėdinio atviruko konkurso nugalėtojai
Kauno kunigų seminarijos šeštakursių išleistuvės
S. Sondeckio menų gimnazijos Advento vakaras
VšĮ „Kataliko balso“ seminaras Kaune apie lytiškumo etiką šiandienos visuomenėje
Šiaulių katedros parapija vykdo projektą, skatinantį bendruomeniškumą
Keliauti pas Trakų Dievo Motiną kviečia „Magnificat vaikams“ knygelė
Prasideda CARITO adventinė akcija „Gerumas mus vienija“
Gruodžio Artuma: ar šventa gali būti tik Šventoji Šeima, arba Dvasingumas santuokos kasdienybėje
Kauno Rotušėje – projekto „Kauno bažnyčios: miesto tapatumo kodas“ sutiktuvės
Atsisveikinimas su a.a. dr. Valdu Mackela Raudondvaryje (2017 11 27, vaizdo įrašas)
Kauno krašto ateitininkų įžodžio šventė
Kauno kunigų seminarijos bendruomenės valanda su Antanu ir Rūta Šalaševičiais
Negimusio kūdikio dieną – medikų paskaitos apie gyvybės vertę
Atsisveikinant su a.a. dr. Valdu Mackela. Diak. dr. Beno Ulevičiaus homilija (2017 11 27, vaizdo įrašas)
Virginijos Kochanskytės spektaklis „Gyvenimas kaip graži kelionė“
Išmanieji pasakojimai apie 9 Kauno bažnyčias
Kauno kunigų seminarijos propedeutinio kurso studentai keliavo palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio keliais
Atsisveikinome su dr. Valdu MACKELA (1972–2017)
Kauno kunigų seminarijoje šv. Mišios su vyskupu Jonu Ivanausku
Atsisveikinant su a.a. dr. Valdu Mackela. Arkivysk. G. GRUŠO homilija (2017 11 26, vaizdo įrašas)
In memoriam: dr. Valdui MACKELAI atminti. „Sekant Jėzumi...“ (2015 01 25 vaizdo įrašas)
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 »»
 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt