Vasario ARTUMA: apie Dievo vardą – šventą ir galingą ir apie mus – Jį tariančius
 
 

„Artuma“ savo skaitytojus vasarį kviečia stabtelėti prie Dekalogo antrojo Žodžio – netark Dievo vardo be reikalo... Kitaip tariant, esame kviečiami Dievo vardą tarti vertai ir su reikalu, net su malonumu, Jį šlovindami ir tikėdami Jo tikrąja galia! Juk ne mes sugalvojome Jam vardą – Dievas pats apreiškė jį mums.

Todėl ir šio numerio centre – galingasis Jėzaus vardas: „Artuma“ ne tik spausdina mūsų jau kiek primirštą Švč. Jėzaus Vardo litaniją, bet ir siūlo visiems įsitraukti į bendrą maldos akciją – nuo Šv. Valentino dienos, vasario 14-os, melstis devyndienį už įsimylėjėlius, sužadėtinius, sutuoktinius bei vienišus žmones; Vasario 16-ąją, žinoma, neužmirštant melstis už Lietuvą; o užbaigiant devyndienį vasario 22-ąją, per Šv. Petro Sosto šventę – melstis už popiežių Pranciškų, nuolat vis prašantį mūsų maldos už save ir taip džiugiai vedantį Bažnyčios bei žmonijos šeimą į tikrojo džiaugsmo pilnatvę!

„Didžiuokitės jo šventu vardu“ (1 Kr 16, 10) – primenama vasario „Artumoje“, sykiu žvilgsnį kreipiant ir į mūsų pačių vardus – „juk jie įrašyti danguje“ (plg. Lk 10, 20). Ir ne tiek svarbu, bet gal gražu ir verta, kad jie būtų krikščioniški? Svarbiausia, kaip mintija autoriai, Dievas jau dabar kiekvieną vadina ir laikų pabaigoje šauks jo vardu.

Vaikams ir tėvams „Artumoje“ skiriamas ciklas Dekalogas mažiesiems, o apie šeimą dar tik svajojantiems gražiuoju sužadėtuvių laiku – šiltas pokalbis su sužadėtiniais Rusne ir Ąžuolu: kam jie skiria šį meilės išbandymo laiką? (Beje, abu jie atsiliepė į popiežiaus kvietimą ir vyksta į Romą švęsti Valentino dienos drauge su Šventuoju Tėvu!)

Saleziečių šeimynai jau raginant priimti bei pagerbti per daugybę pasaulio kraštų nuo 2009 metų keliaujančias šv. Jono Bosko relikvijas, „Artumos“ skaitytojai ras kelionės Lietuvoje kalendorių ir tai, kaip prie jų melstis ir ką apskritai relikvijos reiškia krikščioniui.

O atsiliepiant į kitas šio meto aktualijas, „Artumoje“ klausiama, „kaip man, krikščioniui, elgtis su kitos religijos išpažinėju?“ Juk šis klausimas „nebėra skirtas misionieriui ar keliautojui, tai tampa kasdieniu klausimu daugybės žmonių gyvenime“, – rašoma straipsnyje, aptariančiame Vatikano II Susirinkimo deklaraciją apie katalikų santykius su kitomis religijomis Nostra Aetate.

Šeimos politikos aktualijose pasakojama apie Šeimų tarybų veiklą penkiose savivaldybėse. Aptariamas krikščionių pilietiškumo augimą liudijantis forumas Seime. Be to, aštriai ir pagrįstai rašoma apie šiandienės demokratijos grimasą – neegzistuojančią tarptautiniuose dokumentuose „teisę į abortą“ ir norą žūtbūt, net paslapčiomis (!) ją primesti valstybėms kaip privalomą „žmogaus teisę“. Istorines demokratijos ištakas primena „Akiračių“ skilties publikacija apie Periklį, vadinamą, nors ne visai tiksliai, Vakarų demokratijos „tėvu“.

„Artuma“ pradeda naują psichoterapeuto Gintauto Vaitoškos straipsnių ciklą apie homoseksualumą, bandant giliai ir iš esmės suvokti: tai nuodėmė, liga ar natūrali savybė?..

O jeigu vasario speigai Jus susargdintų, numeryje rasite gydytojo patarimą gydytis nūdien, regis, jau nebemadingu „lovos režimu“, tuo apsaugant save ir neplatinant ligos kitiems.

Kita vertus, ar susirgę, ar kančioje, nelaimėje ar varge, savo kasdienoje ar džiaugsme – nepamirškime Jo. Tad į Jūsų rankas atkeliaujanti vasario „Artuma“ kviečia šauktis Dievo vardo – visada ir visur!

Dalė GUDŽINSKIENĖ

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt