Dievui pašvęstojo gyvenimo diena
 
 

R E N G I N I A I   V Y S K U P I J O S E

Seserys ir broliai kviečia dėkoti už pašvęstojo gyvenimo dovaną ir švęsti kartu!

KAUNO ARKIVYSKUPIJA (DOC – visiems, DOC - vienuoliams)

Vasario 1 d.
„Lietuvos Pašvęstojo Gyvenimo Kongreso atspindžiai“ Kauno šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje ir Jėzuitų namuose
17.00 Šv. Mišios su Vakarine liturgine valanda
18.00 Himnas - Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai Akatistas

Vasario 2 d.
Kauno Arkikatedroje Bazilikoje
10.00 Viešpaties paaukojimo iškilmės Eucharistija su žvakių procesija, vadovauja Kauno Arkivyskupas Metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, gieda seserys ir broliai vienuoliai.

Informaciją pateikė s. Paulina A. Vanagaitė OSB,
Kauno regiono atstovė prie LMVAV Konferencijos

TELŠIŲ VYSKUPIJOJE (DOC)

Vasario 2 d.
17.00 Konferencija.
18.00 Šv. Mišios (Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč M. Marijai Bažnyčioje) ir agapė.

Vasario 3 d. (pas seseris Klarises)
15.00 Konferencija, Švč. Sakramento adoracija
16.30 Šv. Mišios (po Šv. Mišių agapė)

Informaciją pateikė s. Edita,
Telšių regiono atstovė prie LMVAV Konferencijos

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOJE (programa bus tikslinama)

Vasario 2 d.
Vilniaus arkikatedroje bazilika
16.00 Švč. Sakramento adoracija, po jos procesija
17.00 Šv. Mišios. Agapė.

 PANEVĖŽIO VYSKUPIJOJE 

Vasario 2 d. 
Kristaus Karaliaus Katedroje
17.00 Švč. Sakramento adoracija
17.30 Vakarinė liturginė valanda
18.00 Šv. Mišios su žvakių procesija, vadovauja vyskupas Jonas Kauneckas, po šv. Mišių agapė.

Panevėžio vyskupijos informacija

VILKAVIŠKIO VYSKUPIJOJE

Vasario 2 d.
Marijampolėje
10 val. kun. Severino Holocher OFM konferencija (Vilkaviškio vyskupijos Pastoracinis centras, Bendoriaus g. 3)
11 val. Švč. Sakramento adoracija (bazilikoje)
12 val. Šv. Mišios (koncelebracijai vadovaus Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila)
Po Mišių – agapė Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre.
Bendroje maldoje Marijampolės bazilikoje kviečiami dalyvauti visi tikintieji.

Vilkaviškio vyskupijos informacija

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt