2015 – PAŠVĘSTOJO GYVENIMO METAI
 
 

2015 – PAŠVĘSTOJO GYVENIMO METAI
2014 m. lapkričio 29 d. – 2016 m. vasario 2 d.

 Svetainė: www.vitaconsecrata.lt |  Anno della vita consacrata IT >
F: www.facebook.com/vienuoliai |  Visuotinės Bažnyčios renginiai IT > 
Metų planas Lietuvoje PDF > |  Metų logotipo pristatymas  LT >

  M A L D O S 

Bažnyčios malda už pašvęstąjį gyvenimą:  DOC | PDF
Pašvęstųjų malda: DOC | PDF

  I K O N O G R A F I J A  L I E T U V O J E

Kristraus Visatos Valdovo IKONA >>

Pašvęstojo gyvenimo metų  I K O N O S  kelionės kalendorius >>

PLAKATAS
Plakato autorė – Silvija Knezekytė.

                  
Plakatas   Tentas
   
 

 

 

 Baneris  Baneriukai

  B A Ž N Y Č I O S  D O K U M E N T A I (visas sąrašas vitaconsecrata.lt >)

2014-11-21 | Popiežius PRANCIŠKUS. Apaštališkasis laiškas VISIEMS PAŠVĘSTIESIEMS ASMENIMS Pašvęstojo gyvenimo metų proga

2014-02-02 | Pašvęstojo gyvenimo institutų ir apaštalinio gyvenimo draugijų kongregacija. Žodžiai iš Popiežiaus Pranciškaus mokymo „Džiaukitės...“ (Aplinkraštis pašvęstiesiems ir pašvęstosioms artėjant prie Pašvęstajam gyvenimui skirtų metų)

2002-05-19 | Pašvęstojo gyvenimo institutų ir apaštališkojo gyvenimo draugijų kongregacija. Iš naujo pradėti nuo Kristaus:
atnaujinti įsipareigojimą pašvęstajam gyvenimui trečiajame tūkstantmetyje
(Instrukcija)

1996-03-25 | Popiežius Jonas Paulius II. Posinodinė apaštalinė adhortacija VITA CONSECRATA

1965-10-28 | Vatikano II Susirinkimas. Dekretas dėl vienuoliškojo gyvenimo tinkamo atnaujinimo PERFECTAE CARITATIS

    L I E T U V O S   K A L E N D O R I U S    

2014 lapkričio 29 || Telšiuose ir Šiauliuose
2014 lapkričio 30 || Panevėžyje

2015 M.  R E N G I N I A I  

Sausis–gruodis || Vyskupijų kunigų susirinkimuose
Pašvęstojo gyvenimo pristatymas

Kovas–rugpjūtis || Bažnytinio paveldo muziejus, Vilnius
Specialūs renginiai PDF

Sausio 17 || KAUNE
Lietuvos vienuolijų simpoziumas „Pašvęstasis gyvenimas šiandienos Bažnyčioje“.

Sausio 30 ||
Pašvęstųjų Atgailos, pasninko ir permaldavimo diena už savo ir Bažnyčios klaidas.

Vasario 2 || VYSKUPIJOSE
Pašvęstųjų diena

Balandžio 25 || VIENUOLYNUOSE
Vienuolijų atvirų durų diena.

Birželis ||
Lietuvos vienuolių piligriminė kelionė „Šv. Jono Pauliaus II keliais“.

Rugpjūčio 29 || VILNIUJE
Vienuolijų palapinių šventė >>

M E T Ų  U Ž D A R Y M A S  2016 M.   

Sausio 23 || KRETINGOJE

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt