„Katalikų pasaulio leidiniai“ išleido YouCat serijos SUTVIRTINIMO sakramentui skirtus leidinius jaunimui ir katechetams
 
 

GALIMA ĮSIGYTI katalikų KNYGYNUOSE:
„Katalikų pasaulis“ Vilniuje, Šventaragio g. 4 ir Pranciškonų g. 3/6
Šv. Kazimiero knygyne Kaune, Vilniaus g. 3.

YOUCAT Sutvirtinimas
Knyga jaunimui

Bernhard Meuser, Nils Baer
Iš vokiečių kalbos vertė Teresėlė Danguolė Šniūrevičienė.
Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2016. – 112 p.: iliustr.
ISBN 978-9955-29-319-4

YOUCAT Sutvirtinimas
Vadovas katechetui

Nils Baer
Iiš vokiečių kalbos vertė Teresėlė Danguolė Šniūrevičienė.
Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2016. – 104 p.: iliustr.
ISBN 978-9955-29-320-0

„Dabartinis jaunimas nėra toks paviršutiniškas, kaip apie jį kalbama“, – sakė popiežius Benediktas XVI.
Iš tikrųjų jaunimas nori žinoti, į ką jis tiki, todėl šis YOUCAT Sutvirtinimo kursas ir jo siūloma kelionė – kaip tik jiems.

Naujasis YOUCAT Sutvirtinimo sakramento kursas pateikia glaustą krikščionių tikėjimo apžvalgą jaunimui ir neišgąsdina jo pernelyg sudėtingomis formuluotėmis.

Iš dvylikos skyrių – susitikimų – sudarytas YOUCAT Sutvirtinimo kursas padeda besirengiantiems Sutvirtinimo sakramentui jaunuoliams suprasti jo svarbą bei krikščionių tikėjimo prasmę. Pradedant Dievo klausimu, teodicėjos problema, Jėzaus gyvenimo bei prisikėlimo temomis ir einant per Šventosios Dvasios apsireiškimo temą link gyvojo tikėjimo praktikavimo šioje knygoje besirengiančiajam Sutvirtinimui atsiranda galimybė intensyviai apsvarstyti savo santykį su religija ir apsisprendimą prisijungti prie Bažnyčios.

YOUCAT Sutvirtinimo kursą sudaro dvi viena su kita susijusios ir viena kitą papildančios knygos:

  • „YOUCAT Sutvirtinimas. Vadovas katechetui“ skirtas tiems, kurie Sutvirtinimo kursų metu pavėdės jaunuolius keletą žingsnių link Jėzaus – grupių vadovams, katechetams, mokytojams bei tėvams. Jų darbui palengvinti vadove pateikiami profesionaliai sudaryti susitikimų modeliai, taip pat yra daug medžiagos, skatinančios mąstyti ir diskutuoti. Susitikimų užduotys jaunuoliams parengtos įvairaus lygio, atsižvelgiant į skirtingą jų amžių ir sugebėjimus, paįvairintos gerai žinomomis sąsajomis iš filmų, televizijos laidų, literatūros kūrinių, taip pat tradiciniais katechezės elementais.
  • Mažesnio formato knyga „YOUCAT Sutvirtinimas“ yra skirta jaunuoliams, besirengiantiems priimti Sutvirtinimo sakramentą. Jiems ši knyga bus lyg asmeninis vadovas, nuvesiantis iki pat didžiojo įvykio – Sutvirtinimo. Joje jaunuoliai ras daug patarimų, kaip gyventi nuostabų gyvenimą kartu su Jėzumi ir neišklysti iš Jėzaus nurodyto kelio. Paraštėse pateikiamos nuorodos tolimesniam gilinimuisi – ištraukos iš Šventojo Rašto bei YOUCAT Jaunimo katekizmo. Knyga parašyta jaunimui suprantama kalba, iliustruota nuotraukomis ir smagiais piešinukais, papildyta garsių žmonių citatomis.

* * *

Kviečiame pasiklausyti Marijos radijo laidos apie Bernhardo Meuserio, Nilso Baero knygą „YOUCAT Sutvirtinimas“ ir Nilso Baero „YOUCAT Sutvirtinimas. Vadovas katechetui“. Laidoje dalyvauja Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centro katechezės specialistė Birutė Jachimovič ir Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos parapijinės katechezės koordinatorė Jurgita Biktimirovaitė.

www.marijosradijas.lt/transliacijos/69525-2016-11-25-17-20-knygu-lentynoje.html

 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt