* * * K A L Ė D I N I A I    S V E I K I N I M A I * * *
 
 

 
   
     

LIETUVOS VYSKUPŲ GANYTOJIŠKASIS LAIŠKAS
šv. Kalėdų proga ir skelbiant
Arkivyskupo TEOFILIAUS MATULIONIO metus Lietuvoje

Apaštališkojo nuncijaus, arkivyskupo Pedro LÓPEZ QUINTANA, kalėdinis sveikinimas Lietuvos žmonėms

Vilniaus arkivyskupo Gintaro GRUŠO sveikinimas

Kauno arkivyskupo Liongino VIRBALO sveikinimas

Šiaulių vyskupo Eugenijaus BARTULIO sveikinimas

Telšių vyskupo Jono BORUTOS sveikinimas

Vilkaviškio vyskupo Rimanto NORVILOS sveikinimas

Prelato Edmundo PUTRIMO sveikinimas

 

Linkėdami ramių ir džiugių Viešpaties Gimimo švenčių ir palaimintų, Dvasios vaisių kupinų naujųjų – Garbingojo Arkivyskupo kankinio Teofiliaus Matulionio metų, kviečiame kasdien skaityti Dievo žodį, jį nešioti savo širdyje ir švęsti drauge su Bažnyčia. Tikimės, kad tam pasitarnaus naujieji Liturginio kalendoriaus puslapiai: LK.KATALIKAI.LT.

Šiuo metu ten rasite kiekvienos dienos liturginį kalendorių: biblinius skaitinius, minimalias Dievo tautos liturginių valandų nuorodas, 2017-ųjų svarbiausias ir kilnojamas liturgines šventes ir kitų su liturginiu kalendoriumi susijusių dalykų. Pradedantiems gali pagelbėti dienos puslapio schema, studijuojantiems, tikimės, bus naudingas su liturgija susijusių lietuviškų leidinių sąrašas.

Nuoširdžiai dėkojame visiems šioje nesibaigiančioje liturginėje kelionėje esantiems drauge – savo patarimais, malda, darbais, padrąsinimais, parama ir naršymu! Viešpaties Žodis yra Tiesa, jis mus išlaisvins!

 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt