* * * K A L Ė D I N I A I    S V E I K I N I M A I * * *
 
 

 
   
     

LIETUVOS VYSKUPŲ GANYTOJIŠKASIS LAIŠKAS
šv. Kalėdų proga ir skelbiant
Arkivyskupo TEOFILIAUS MATULIONIO metus Lietuvoje

Apaštališkojo nuncijaus, arkivyskupo Pedro LÓPEZ QUINTANA, kalėdinis sveikinimas Lietuvos žmonėms

Vilniaus arkivyskupo Gintaro GRUŠO sveikinimas

Kauno arkivyskupo Liongino VIRBALO sveikinimas

Šiaulių vyskupo Eugenijaus BARTULIO sveikinimas

Telšių vyskupo Jono BORUTOS sveikinimas

Vilkaviškio vyskupo Rimanto NORVILOS sveikinimas

Prelato Edmundo PUTRIMO sveikinimas

 

Linkėdami ramių ir džiugių Viešpaties Gimimo švenčių ir palaimintų, Dvasios vaisių kupinų naujųjų – Garbingojo Arkivyskupo kankinio Teofiliaus Matulionio metų, kviečiame kasdien skaityti Dievo žodį, jį nešioti savo širdyje ir švęsti drauge su Bažnyčia. Tikimės, kad tam pasitarnaus naujieji Liturginio kalendoriaus puslapiai: LK.KATALIKAI.LT.

Šiuo metu ten rasite kiekvienos dienos liturginį kalendorių: biblinius skaitinius, minimalias Dievo tautos liturginių valandų nuorodas, 2017-ųjų svarbiausias ir kilnojamas liturgines šventes ir kitų su liturginiu kalendoriumi susijusių dalykų. Pradedantiems gali pagelbėti dienos puslapio schema, studijuojantiems, tikimės, bus naudingas su liturgija susijusių lietuviškų leidinių sąrašas.

Nuoširdžiai dėkojame visiems šioje nesibaigiančioje liturginėje kelionėje esantiems drauge – savo patarimais, malda, darbais, padrąsinimais, parama ir naršymu! Viešpaties Žodis yra Tiesa, jis mus išlaisvins!

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt