2017 – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO METAI
 
 

www.teofilius.lt

SVARBIAUSI ĮVYKIAI

2017-04-28 || Prasidėjo grupių, vykstančių į beatifikacijos iškilmes Vilniuje, registracija
2017-04-20 ||
Kaišiadorių vyskupas Jonas IVANAUSKAS kviečia dalyvauti beatifikacijos iškilmėse
2017-04-13 ||
LIETUVOS VYSKUPŲ VELYKINIS GANYTOJIŠKASIS LAIŠKAS
2017-03-10 ||
Paskelbtos „Pagrindinės pasirengimo garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijai gairės“
2017-03-06 || Pranešimas apie LVK posėdį:  nustatyti ir iškilmingų šv. Mišių, kurioms vadovaus Popiežiaus atstovas kard. A. Amato SDB, tiksli vieta ir laikas: jos bus aukojamos Katedros aikštėje Vilniuje, 2017 m. birželio 25 d., 14 val.
2017-02-15 ||
LVKS pranešimas: Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus MATULIONIO beatifikacijos iškilmės vyks 2017 m. birželio 25 d. Vilniuje
2017-01-30 ||
Startuoja svetainė www.teofilius.lt
2017-01-17 || Pradėtas skelbti meditacijų ciklas „Kelionė su Teofiliumi“. Pirmasis mons. dr. Algirdo Jurevičiaus tekstas skirtas ekumeninės maldos savaitei „Vienybės ilgesys Teofiliaus tarnystėje“ (DOC | PDF)
2017-01-09 || LVK patvirtina metų ženklo ir plakato projektą. Autorė – Silvija Knezekytė.
2016-12-24 || Išplatintas LIETUVOS VYSKUPŲ GANYTOJIŠKAS LAIŠKAS šv. Kalėdų proga ir skelbiant Arkivyskupo Teofilio Matulionio metus Lietuvoje
2016-12-21
|| Padėkos pamaldos Kaišiadorių katedroje už Garbingojo Teofiliaus Matulionio tarnystę ir Kaišiadorių vyskupo žodis kunigams belaukiant beatifikacijos
2016-11-02 || LVK išplatina pranešimą apie popiežiaus PRANCIŠKAS įgaliojimą Šventųjų skelbimo kongregacijai paskelbti dekretą, pripažįstantį Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio (1873-1962) kankinystę. Tai atveriamas kelias jo paskelbimui palaimintuoju.

METŲ IKONOGRAFIJA

Autorė – dizainerė Silvija Knezekytė.

Ikonografiją pristato mons. dr. Algirdas Jurevičius.

 

Ženklas Plakatas

METŲ „KELIONĖ SU TEOFILIUMI“

Autorius – mons. dr. Algirdas Jurevičius.
Su atitinkamomis nuorodomis meditacijas galima platinti visais būdais.

2017-04 | „15 kalėjimų Velykų“ (DOC | PDF)
2017-03 | „Apsisprendimas – geriau mirti!“ (DOC | PDF)
2017-02 | „Eucharistija persmelktas gyvenimas“ (DOC | PDF)
2017-01 | „Vienybės ilgesys Teofiliaus tarnystėje“ (DOC | PDF)

SEKMADIENIO PASIŠNEKĖJIMAI APIE ARKIVYSKUPĄ TEOFILIŲ MATULIONĮ

Autorius ir skelbėjas – vilnensis.lt.

Atvelykio sekmadienis
VELYKŲ sekmadienis
Verbų sekmadienis
V gavėnios sekmadienis
IV gavėnios sekmadienis
III gavėnios sekmadienis
II gavėnios sekmadienis
I gavėnios sekmadienis

ĮDOMIAUSIOS PUBLIKACIJOS

 

 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt