+ + + V E L Y K Ų   L A I Š K A S   I R   S V E I K I N I M A I + + +
 
 

LIETUVOS VYSKUPŲ 2017 m. VELYKINIS LAIŠKAS IR SVEIKINIMAI

         

LIETUVOS VYSKUPŲ VELYKINIS GANYTOJIŠKASIS LAIŠKAS

Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro GRUŠO velykinis sveikinimas (video)

Kauno arkivyskupo metropolito Liongino VIRBALO SJ velykinis sveikinimas (video)

Šiaulių vyskupo Eugenijaus BARTULIO velykinis sveikinimas

Telšių vyskupo ordinaro Jono BORUTOS SJ velykinis žodis

Vilkaviškio vyskupo Rimanto NORVILOS velykinis sveikinimas

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt