Rengiamės Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 m. jubiliejui
 
 

 

Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 m. jubiliejų švęsime 2008 m. rugsėjo 6–15 d. 

Jubiliejaus ženklas. Autorė Silvija KnezekytėJubiliejaus šventimo programa rengiama.

Jubiliejaus puslapiai svetainėje www.siluva.lt

Pagrindiniai leidiniai:

Pasiūlymai liturgijai ir šeimos maldai

P A S I R E N G I M A S  J U B I L I E J U I

Visos svarbiausios naujienos ir reportažai: www.siluva.lt.

KAUNO ARKIVYSKUPIJA

Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus Ganytojiškas laiškas kunigams, Dievui pašvęstojo gyvenimo nariams ir visiems tikintiesiems „Dėl pasirengimo Dievo Motinos Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų Jubiliejui“ (2006 09 08)

Pasirengimo Švenčiausiosios Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų Jubiliejui programa (2007 01 25)

Renginiai:

Šiluvos Marijos paveikslo kelionė po parapijas ir šeimas

KITOSE VYSKUPIJOSE

  • Šiaulių vyskupija
  • Vilkaviškio vyskupija

IŠEIVIJOJE

 
 
   

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

krikscioniskamuzika.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt