Katalikų interneto tarnyba atskira knygele išleido popiežiaus PRANCIŠKAUS apaštališkąjį paraginimą apie pašaukimą į šventumą šiuolaikiniame pasaulyje GAUDETE ET EXSULTATE. Ieškokite katalikų knygynuose.
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------


IEŠKOKITE KATALIKŲ KNYGYNUOSE:

Šventasis Tėvas PRANCIŠKUS

Apaštališkasis paraginimas
GAUDETE ET EXSULTATE
apie pašaukimą į šventumą šiuolaikiniame pasaulyje

Kaunas: Katalikų interneto tarnyba, 2018. – 96 p.

1. „BŪKITE LINKSMI IR DŽIŪGAUKITE“ (Mt 5, 12), – sako Jėzus tiems, kurie persekiojami ar žeminami dėl jo. Viešpats iš mūsų reikalauja visko ir už tai siūlo tikrąjį gyvenimą, laimę, kuriai esame sukurti. Jis trokšta, kad būtume šventi, ir tikisi, jog nesitenkinsime vidutiniška, praskiesta, netvaria egzistencija. Pašaukimas į šventumą įvairiais būdais aidi jau nuo pirmųjų Biblijos puslapių: „Eik mano keliu ir būk be priekaišto“ (Pr 17, 1).

2. Čia nereikėtų laukti traktato apie šventumą su gausybe apibrėžimų bei perskyrų, galinčių praturtinti šią svarbią temą, ar galimų šventėjimo priemonių analizavimo. Mano kuklus tikslas yra dar kartą priminti pašaukimą į šventumą įtraukiant tai į dabartinį kontekstą, paženklintą savų pavojų, iššūkių bei progų. Juk Viešpats kiekvieną iš mūsų pasirinko tam, kad „būtume šventi ir nesutepti jo akivaizdoje“ (Ef 1, 4).

[...]

32. Nebijok šventumo. Jis neatims iš tavęs nė lašo veiklumo, gyvumo ir džiaugsmo. Kaip tik priešingai, tapsi toks, apie kokį tave kurdamas galvojo Tėvas, ir būsi ištikimas pats sau. Priklausymas nuo Jo išlaisvina mus iš vergijos ir įgalina suvokti savo kilnumą...

-----------------------------

Straipsniai apie šį dokumentą:
Kun. Algirdas Akelaitis. „Džiūgaukite ir linksminkitės“  (ARTUMA, 2018, nr. 5)
Saulena Žiugždaitė. Apie blogio žavesį  (bernardinai.lt, 2018-07-17)

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt