VELYKINIAI LAIŠKAI, ŽODŽIAI IR SVEIKINIMAI 2008 m.
 
 

 

LIETUVOS VYSKUPŲ 2008 m. VELYKINIAI SVEIKINIMAI, ŽODŽIAI, LAIŠKAI

         

 Vilniaus arkivyskupo metropolito kardinolo Audrio Juozo BAČKIO velykinis žodis

  Kauno arkivyskupo metropolito Sigito TAMKEVIČIAUS ir augziliaro vyskupo Jono IVANAUSKO Velykų sveikinimas

 Šiaulių vyskupo Eugenijaus BARTULIO velykinis sveikinimas tikintiesiems

 Panevėžio vyskupo Jono KAUNECKO velykinis laiškas

 Vilkaviškio vyskupo Rimanto NORVILOS velykinis laiškas

 Kaišiadorių vyskupo Juozapo MATULAIČIO žodis – sveikinimas vyskupijos tikintiesiems Velykų proga 

Telšių vyskupo Jono BORUTOS SJ  velykinis laiškas vyskupijos tikintiesiems

 

Kristus tikrai prisikėlė!
Aleliuja!
Ši diena yra Viešpaties duota, –
linksminkimės ir džiūgaukime (Ps 118, 24)

Šventų Velykų proga Jus sveikina
„Bažnyčios žinių“ redakcija ir Katalikų interneto tarnyba
 

 

 

 
 
   

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

krikscioniskamuzika.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt