Katalikų interneto tarnyba išleido popiežiaus PRANCIŠKAUS posinodinį apaštališkąjį paraginimą jaunimui ir visai Dievo tautai CHRISTUS VIVIT. Ieškokite katalikų knygynuose.
 
 


IEŠKOKITE KATALIKŲ KNYGYNUOSE:

Šventasis Tėvas PRANCIŠKUS

Posinodinis apaštališkasis paraginimas
CHRISTUS VIVIT
jaunimui ir visai Dievo tautai

Kaunas: Katalikų interneto tarnyba, 2019. – 144 p.

[PRATARMĖ] 

1. KRISTUS GYVAS, jis yra mūsų viltis ir pati gražiausia šio pasaulio jaunystė. Visa, ką jis paliečia, atjaunėja, tampa nauja, prisipildo gyvybės. Pirmieji žodžiai, kuriuos norėčiau pasakyti kiekvienam jaunam krikščioniui, yra šie: Kristus gyvena ir nori, kad tu būtum gyvas!

2. Jis yra tavyje, jis yra su tavimi ir niekada tavęs neapleis. Kad ir kaip labai nutoltum, Prisikėlusysis yra šalia tavęs. Jis kviečia tave ir laukia, kada pradėsi iš naujo. Kai jautiesi senas dėl liūdesio, apmaudo, baimės, abejonių ar nepasisekimų, jis visuomet bus šalia, kad suteiktų jėgų ir vilties.

3. Šį apaštališkąjį paraginimą arba laišką, primenantį tam tikrus iš tikėjimo kilusius įsitikinimus ir tuo pat metu drąsinantį augti šventumu bei įsipareigojimu asmeniniam pašaukimui, su didele meile skiriu visiems jauniems krikščionims. Kadangi tai yra taip pat sinodinio kelio etapas, šią žinią skiriu ir visai Dievo tautai, ganytojams ir tikintiesiems, nes mąstyti jaunimo tema ir jaunimo labui esame raginami visi, tai mus sužadina. Taigi kai kuriose vietose kreipsiuosi tiesiogiai į jaunus žmones, o kitur pateiksiu bendresnius pasvarstymus Bažnyčios įžvalgai.

4. Mane įkvėpė apmąstymų ir dalijimosi nuomonėmis turtingumas praėjusiais metais vykusiame Sinode. Negaliu čia apimti viso to indėlio, tai galima perskaityti Baigiamajame Sinodo dokumente. Rašydamas šį laišką stengiausi įtraukti tuos pasiūlymus, kuriuos laikiau reikšmingiausiais. Taigi mano žodžius praturtina daugybės pasaulio tikinčiųjų balsai, jų nuomonės, pareikštos Sinodui. Ir netikintieji jaunuoliai, panorėję pasidalyti savo mintimis, taip pat įvardijo kai kurias problemas, ir tai man sukėlė naujų klausimų.

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt