Kaip galime padėti gyvuoti KRIKŠČIONIŠKAI SPAUDAI
 
 

Mieli bičiuliai,

šiuo visiems mums neįprastu, netikėtu ir daugeliui įtemptu metu, metu didžiuojamės savo medicinos darbuotojais ir visais, padedančiais mums palaikyti dvasios ir kūno sveikatą, prasmingo gyvenimo ritmą bei viltį, ir remiame juos.

Šios gavėnios dykuma mus ypač ragina labiau už viską ieškoti Dievo valios ir dvasios duonos, kad pripažintume tiesą apie save, ištikimiau ieškotume Viešpaties Veido, atsigręžtume į Jį ir savo artimą, nešvaistytume laiko ir malonės... Dėkui Dievui, interneto tinklų platybėse, per Marijos radiją ir kai kurias TV transliacijas mus, jei netinginiaujame, nuolat pasiekia paraginimo, paguodos ir vilties žinia.

Tarp daugybės puikių iniciatyvų ir neeilinių savo rūpesčių, NEPAMIRŠKIME KATALIKŲ ŽINIASKLAIDOS, YPAČ PERIODINIŲ LEIDINIŲ.

Dauguma jų LIETUVOJE iki karantino paskelbimo buvo platinami bažnyčiose ir katalikų knygynuose, todėl praėjusios savaitės ir artimiausi mėnesiai jiems ypač grėsmingi. Kaip beveik neturint įprastų platinimo galimybių pasiekti savo skaitytojus ir susigrąžinti bent dalį lėšų, būtinų eiliniam numeriui parengti, spaudai ir platinimui visomis įmanomomis priemonėmis?..

– ARTUMA jau kreipėsi į savo skaitytojus specialiuoju 2020-ųjų balandžio numeriu >>

– Naujas „ŽODŽIO tarp mūsų“ numeris, skirtas 2020 metų gegužei–birželiui, šiuo metu yra spausdinamas ir pasieks savo prenumeratorius. Saugiai užsiprenumeruoti galima internetu prenumeruok.lt arba teks prašyti paštininko pagalbos (prenumeruoti galima tik nuo Liepos-rugpjūčio numerio). Deja, prenumeratos lėšos iki šiol nepadengia net popieriaus ir spaudos darbų kaštų. Todėl labai svarbios Jūsų aukos. DĖMESIO! Nuo šiol aukotojams dovanosime naujo numerio PDF – reikia tik užpildyti aukotojų kontaktų formą leidyklos interneto svetainėje zodistarpmusu.lt (arba parašyti mums elektroninį laišką adresu redakcija@zodistarpmusu.lt) ir pervesti auką į leidyklos sąskaitą. Visus reikalingus kontaktus rasite žurnalo paskutiniame puslapyje. Naujausia informacija – interneto svetainėje zodistarpmusu.lt.

Kasdien skaitykime Šventąjį Raštą, nešiokimės Dievo Žodį širdyje ir mintyse, Jis mums pagydys ir prikels! Jo pažadėto amžinojo gyvenimo viltis – neapgauna!

 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt