TIESIOGINĖS PAMALDŲ TRANSLIACIJOS DIDĮJĮ TRIDIENĮ ir šv. VELYKŲ dieną (LRT, YouTube ir Marijos radijas)
 
 

Nuorodos į tiesiogines transliacijas internete veikia tik nurodytos transliacijos metu.

Liturginiai Šventojo Rašto skaitiniai: lk.katalikai.lt

Velykų stalo valgių palaiminimas PDF

Kaip dalyvauti stebint transliaciją? | Kaip priimti dvasinę Komuniją? | Dvasinės Komunijos malda

Nuorodų į tiesiogines transliacijas feisbuke ieškokite vyskupijų ir parapijų puslapiuose.

---
Paskutinės Vakarienės Mišios
18 val. iš Vilniaus arkikatedros (LRT Plius)
18 val. iš Telšių katedros (YouTube)
19 val. iš Šiaulių katedros (Marijos radijas)
20 val. iš Dievo Gailestingumo šventovės (YouTube)

DIDYSIS PENKTADIENIS
9.15 val. Kryžiaus kelias iš Vilniaus Išganytojo (joanitų) bažnyčios (YouTube)
---
Kristaus Kryžiaus pagerbimo pamaldos
18 val. iš Telšių katedros (YouTube)
18 val. iš Šiaulių katedros (YouTube)
19 val. iš Kaišiadorių katedros (Marijos radijas)
---
21.55 val. Kryžiaus kelias iš Vatikano bazilikos (LRT televizija)

VELYKŲ VIGILIJA – VELYKNAKTIS
18 val. iš Šiaulių katedros (YouTube)
20 val. iš Telšių katedros (YouTube)
21 val. iš Vilniaus arkikatedros (LRT televizija ir LRT radijas; Marijos radijas)

VIEŠPATIES JĖZAUS KRISTAUS PRISIKĖLIMO IŠKILMĖ (VELYKOS)
8 val. Velykų ryto šv. Mišios iš Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikos terasos koplyčios (YouTube)
8 val. Velykų ryto šv. Mišios iš Telšių katedros (YouTube; Marijos radijas)
8 val. Velykų ryto šv. Mišios iš Šiaulių katedros (YouTube)
11.55 val. Velykų šv. Mišios iš Vatikano ir Popiežiaus palaiminimas „Urbi et Orbi“ (LRT televizija)
---
18 val. iš Dievo Gailestingumo šventovės (YouTube)
20 val. iš Dievo Gailestingumo šventovės (YouTube)

 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt