„Katalikų pasaulio leidiniai“ išleido J. RATZINGER „Krikščionybės įvadą“ – paskaitas apie Apaštalų tikėjimo išpažinimą su nauja įžangine esė
 
 

 

Joseph Ratzinger

KRIKŠČIONYBĖS ĮVADAS
Paskaitos apie Apaštalų tikėjimo išpažinimą su nauja įžangine esė

Iš vokiečių kalbos vertė Gediminas Žukas

ISBN 978-9955-29-063-6
Apimtis – 312 p.
Formatas – 14 x 21,3 cm
Įrišimas – minkšti viršeliai

 

„Ar tokioje sutrikimo situacijoje krikščionybė neturėtų labai rimtai mėginti vėl atrasti savo balsą, kad naująjį tūkstantmetį galėtų supažindinti su žinia, padaryti ją suprantamą kaip bendrąjį kelrodį į ateitį?“

 

Šiuo klausimu prasideda knyga, pirmą kartą išleista 1968 m., iškart pelniusi pasaulinį pripažinimą, o Lietuvoje platinta pogrindyje (vert. Aldona Budreikaitė, išsp. 1991). Po keturiasdešimties metų naujai versta iš papildyto 2005 m. leidimo, ji ir šiandien padeda iš naujo suvokti tikėjimą kaip tikro buvimo žmogumi galimybę, neleisdama įklimpti dvasinę tuštumą dangstančioje tuščiakalbystėje.

Knygoje, išaugusioje iš paskaitų, 1967 m. vasaros semestrą skaitytų Tübingene visų fakultetų klausytojams, remiamasi Tikėjimo išpažinimo dėmenų analize, svarstomas Dievo ir Kristaus klausimas kaip krikščioniškojo tikėjimo šerdis ir apibūdinama jo vieta šiandieniame pasaulyje.

Joseph Ratzinger (gim. 1927), teologijos profesorius (1959–1977), Vatikano II Susirinkimo patarėjas (1962–1965), Müncheno bei Freisingo arkivykupas (1977–1981) ir ilgametis Tikėjimo mokymo kongregacijos prefektas (1981–2005), nuo 2005 04 19 – popiežius Benediktas XVI.

„Katalikų pasaulio leidiniai“

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt