Popiežiaus legatas kardinolas J. Meisneris atvyko į Lietuvą...
 
 

2008 m. rugsėjo 12 d.  vidurdienį Vilniaus oro uoste nusileido lėktuvas, kuriuo atskrido Šventojo Tėvo Benedikto XVI ypatingasis pasiuntinys Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejuje Kelno arkivyskupas kardinolas Joachimas Meisneris.

Tik išlipęs iš lėktuvo popiežiaus legatas davė interviu „Panoramai“, kuriame patikino, jog Šventasis Tėvas labai norėjęs pats dalyvauti iškilmėse, tačiau negalėjęs atvykti dėl Lurde tuo pačiu laiku švenčiamo jubiliejaus. Todėl jis paprašęs seną savo ir Lietuvos bičiulį kardinolą Meisnerį atvykti į mūsų šalį. Legato teigimu, popiežiui yra labai svarbios abi Dievo Motinos šventovės – ir Lurdas, ir Šiluva, nes pats kardinolas Meisneris Šventajam Tėvui labai daug papasakojęs, kokia graži, Dievą ir Mariją mylinti, šalis yra Lietuva, o tuomet popiežius išreiškęs viltį kada nors ją aplankyti ir pats pamatyti.

Atvykęs svečias prisiminė savo pirmąją viešnagę Lietuvoje 1982 m., kai gyveno, anot jo „betoniniame viešbutyje, kurio sovietinį betoną sudarė lygiomis dalimis cementas ir mikrofonai“. Kardinolas taip pat prisiminė atsisakęs kvietimo aplankyti Vilniaus arkikatedrą, kol ji bus paversta muziejumi; tuomet jam atsakyta, kad to reikėsią laukti net iki Paskutinio teismo... Tačiau jau po septynerių metų arkikatedra sugrąžinta tikintiesiems. „Taigi stebuklai įmanomi“, – sakė popiežiaus legatas, kalbėdamas apie viltį, kad ir pats Šventasis Tėvas, kuris širdimi dalyvauja Šiluvos Jubiliejuje, aplankys Lietuvos žmones.

Garbingąjį popiežiaus pasiuntinį sutiko apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Peteris Stephanas Zurbriggenas, Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, LVK generalinis sekretorius mons. Gintaras Grušas, kiti asmenys.

Po sutikimo oro uoste, svečias nuvyko tiesiai į Aušros Vartus. Čia pradėdamas šv. Mišias kard. J. Meisneris pasidžiaugė, kad tik atvykęs į jo širdžiai taip brangią Lietuvą, išsyk gali melstis prie Gailestingumo Motinos paveikslo. Visuotinės maldos metu kardinolas prisiminė nukentėjusius nuo sovietų režimo, visas komunizmo aukas: „nors iškentusias baisius persekiojimus, tačiau nepraradusias tikėjimo“.

Po pamaldų kardinolą Meisnerį pasveikino bei gėlių įteikė katalikų jaunimo centrų atstovai, kurie drauge su būtent Kelno arkivyskupijos jaunimu ir jų padedami šią liepą vyko į Pasaulio jaunimo dienas ir susitikimą su popiežiumi Sidnėjuje, Australijoje.

Apie tolesnį popiežiaus legato vizitą Lietuvoje žr. http://kaunas.lcn.lt/naujienos/,941  

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, el. paštas info@kn.lcn.lt  

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt