Kard. J. Meisnerio vizito Lietuvoje programa, 2008 09 12–15. Apie kard. J. Meisnerį...
 
 

Penktadienis, rugsėjo 12 d.

12.05 Atvykimas į Vilniaus oro uostą
13.00 Šv. Mišios Aušros Vartuose

Šeštadienis, rugsėjo 13 d.

10.00 Apsilankymas Kauno arkikatedroje
10.30 Apsilankymas Pal. Jurgio Matulaičio parapijoje
11.15 Išvykimas į Pažaislio vienuolyną
18.00 Šv. Mišios Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje, parapijos namų kertinio akmens šventinimas

Sekmadienis, rugsėjo 14 d.

9.00 Sutikimas Raseinių miesto aikštėje
10.00 Atvykimas į Šiluvą
12.00 Vadovauja Švč. M. Marijos apsireiškimo 400 m. jubiliejaus iškilmingai Eucharistijai

Pirmadienis, rugsėjo 15 d.

9.00 Susitikimas su Kauno miesto vadovais Rotušėje
10.00 Išvykimas į Vilnių
11.30 Atvykimas į nunciatūrą
17.30 Išvykimas į oro uostą.

Apie kardinolą Joachimą Meisnerį, Šventojo Tėvo Benedikto XVI pasiuntinį Šiluvos jubiliejaus iškilmėse

Kardinolas Joachimas Meisneris (Joachim Meisner) gimė 1933 m. gruodžio 25 d. Vroclavo priemiestyje Lesnicoje (anuomet Breslau-Lissa). Šeimoje be jo augo dar trys broliai. Tėvas žuvo kare. Nuo 1945 m. šeima apsigyveno Tiuringijoje, netoli Miulhauzeno (Mühlhausen), Kernerio (Körner) gyvenvietėje.

1948 m. baigė mokyklą Kerneryje. 1956 m. Magdeburge Norbertuswerk seminarijoje atliko abitūrą. 1956–1962 m. studijavo filosofiją ir teologiją Erfurte.

1962 m. gruodžio 22d. įšventintas kunigu Erfurte.

1962–1966 m. kunigavo Heiligenstadte ir Erfurte. 1966 –1975 m. Erfurte buvo Caritas rektorius, rengėsi teologijos doktorantūrai. 1969 m. Romos Grigaliaus universitete apgynė teologijos doktoratą.

1975 m. gegužės 17 d. buvo įšventintas vyskupu, buvo Erfurto-Meiningeno vyskupu augziliaru. 1980 m. paskirtas Berlyno vyskupu (ingresas gegužės 17 d.). 

1982 m. išrinktas Berlyno Vyskupų konferencijos pirmininku.

 1983 m. sausio 5 d. paskirtas, o vasario 2 d. pakeltas kardinolu Romos konsistorijoje.

1988 m. gruodžio 20 d. paskirtas Kelno arkivyskupu. 1989 m. vasario 12 d. Kelno arkivyskupo ingresas.

1989 m. gruodžio 9 d. jam suteiktas Tokijo Sophia universiteto garbės daktaro titulas. 1990 m. gruodžio 5 d. suteiktas Manilos Ateneo jėzuitų universiteto garbės daktaro titulas. 1992 m. rugpjūčio 28 d. tapo Miguel Pereira (Brazilija) miesto garbės piliečiu. 1992 m lapkričio 30 d. jam įteiktas Austrijos Respublikos didysis aukso žymuo „Už nuopelnus“. 1993 m. Tapo solidarumo akcijos Renovabis pirmininku. 1996 m. spalio 8 d. jam suteiktas Vroclavo popiežiškojo teologijos fakulteto garbės daktaro titulas. Spalio 24 d. suteiktas Meksiko popiežiškojo universiteto garbės daktaro titulas. 1996 m. įteiktas Tremtinių sąjungos atminimo medalis už nuopelnus ginant rytų vokiečių apsisprendimo teisę. 1998 m. įteiktas Čekijos Respublikos „Baltojo liūto“ III laipsnio ordinas. 2001 m. rugpjūčio 21 d. jam suteiktas Trzebnicos (Lenkija, Silezija) miesto garbės piliečio vardas. Lapkričio 27 d. jis tapo Serra San Bruno (Italija, Kalabrija) miesto garbės piliečiu. 2003 m. gegužės mėn. jam suteiktas JAV Santa Fe Leibnitzo universiteto Menų ir mokslo instituto garbės daktaro titulas. Spalio 7 d. jam įteiktas Vokietijos Federacinės Respublikos Didysis nuopelnų ordinas su žvaigžde ir juosta. Spalio 29 d. tapo Vroclavo katedros kapitulos garbės kanauninku. 2005 m. gegužės 5 d. jam suteiktas Liublino katalikų universiteto garbės daktaro titulas. 2006 m. rugpjūčio 15 d. jis tapo Levočos (Slovakija) miesto garbės piliečiu.

Kardinolas Joachimas Meisneris yra šių Romos kurijos dikasterijų bei įstaigų narys: Dievo kulto ir sakramentų kongregacijos;
Vyskupų kongregacijos; Dvasininkijos kongregacija; Popiežiškosios įstatymų tarybos; Šventojo Sosto ekonominių reikalų prefektūros; Kardinolų tarybos Apaštalų Sosto ekonominių bei organizacinių klausimų studijoms; Popiežiškųjų misijų organizacijos Vyriausiojo komiteto.

Kardinolas Joachimas Meisneris yra Vokietijos Vyskupų konferencijos Liturgijos komisijos pirmininkas; Vokietijos Vyskupų konferencijos ryšių su Vidurio ir Rytų Europa X pakomisės pirmininkas; jis kaip narys dalyvauja Vokietijos Vyskupų konferencijos X komisijoje dėl pasaulio Bažnyčios uždavinių; Solidarumo akcijos Renovabis pirmininkas; Kardinolas Joachimas Meisneris taip pat yra Vokiečių Šventosios Žemės sąjungos prezidentas; Vyskupų komisijos Ecclesia celebrans prezidentas.

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt