Ses. Briege McKenna OSC ir kun. Kevin Scallon CM misijos Lietuvoje (2006 07 10-16)
 
 


REKOLEKCIJOS KUNIGAMS
Vilniaus šventojo Juozapo kunigų seminarijoje (Vilnius, Kalvarijų g. 325) 
Liepos 10–12 d.
Rekolekcijas ves ses. Briege McKenna OSC ir kun. Kevin Scallon CM iš JAV
Registracija iki liepos 3 d.
Programa DOC | Anketa DOC


SEMINARAS AKTYVIAI TARNAUJANTIEMS BAŽNYČIOJE 
Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje (Kaunas, Papilio g. 5)
Liepos 14–15 d.
Seminarą ves ses. Briege McKenna OSC ir kun. Kevin Scallon CM iš JAV
Registracija tik telefonu iki liepos 5 d.
Programa DOC


EUCHARISTINĖS IŠGYDYMO PAMALDOS

Su visame pasaulyje garsiais ses. Briege McKenna OSC ir kun. Kevin Scallon CM
Įėjimas laisvas. Laukiami visi!

Liepos 15 d. (šeštadienį), 18 val. Kauno Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (Kaunas, Žemaičių g. 31a)

Liepos 16 d. (sekmadienį), 18 val. Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko bažnyčioje (Klaipėda, Smiltelės g. 27)


VEDANČIŲJŲ PRISTATYMAS

Ses. Briege McKenna OSC gimė Airijoje, penkiolikos metų įstojo į Šv. Klaros seserų vienuoliją. Atvykusi į JAV mokytojauti susirgo reumatoidiniu artritu. 24 metų švenčiant Eucharistiją patyrė stebuklingą išgydymą. Vėliau maldos metu gavo gydymo dovaną. 1974 m. maldoje suvokė Viešpaties kvietimą tarnauti kunigams. Šiuo metu ji yra plačiai žinoma pasaulyje, įvairiose šalyse vyskupų kviečiama vesti rekolekcijas bei konferencijas kunigams. Ji yra išleidusi knygą „Stebuklai tikrai vyksta“, kuri išversta į daugelį kalbų (šią knygą bus galima įsigyti ir lietuvių kalba). Nuo 1985 m. bendradarbiauja kartu su kun. Kevin Scallon CM.

Kun. Kevin Scallon CM gimė Airijoje, priklauso Šv. Vincento bendruomenei. 1961 m. įšventintas kunigu 3 metus dirbo Anglijoje, po to 6 metus Nigerijoje. 1970 m. baigęs Amerikos katalikų universitetą buvo paskirtas Dublino Visų Šventųjų kunigų seminarijos dvasios tėvu. 1976 m. tėvas Kevin Scallon pradėjo vesti mėnesio trukmės kunigystės dvasinio atnaujinimo rekolekcijas. 1982 m. jis buvo paskirtas atsakingu už misijas šv. Vincento bendruomenėje, o nuo 1985 m. pradėjo bendradarbiauti su ses. Briege McKenna OSC.


ORGANIZATORIAI:  Katalikų evangelizacijos centras
                              A. Jakšto g. 4, Kaunas; kec@evangelizacija.lt
REGISTRACIJA        tel. (37) 321422; mob. 8 699 64626
Išsamesnė informacija tel. 8 699 64631

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt