Informacija stojantiems į Kunigų seminariją 2022 m.
 
 

 

INFORMACIJA STOJANTIEMS Į KUNIGŲ SEMINARIJĄ 2022 m.

2022 METAIS:
1) stojimo dokumentai į kunigų seminarijas bus priimami ATSKIROSE SEMINARIJOSE rugpjūčio 1–5 d. (žr. žemiau) – siūloma rinktis kandidatui lengviausiai pasiekiamą;
2) visų kandidatų stojamieji egzaminai vyks rugpjūčio 9 d. VIENOJE VIETOJE (kurioje nors iš seminarijų – vieta bus patikslinta).

Per stojamuosius egzaminus tikrinama:
– valstybinės kalbos mokėjimas;
– pagrindinių katalikų tikėjimo tiesų žinojimas;
– bendras tinkamumas kunigiškajai tarnystei.

Kandidatas į seminariją turi būti išlaikęs 3 valstybinius/mokyklinius brandos egzaminus.

DOKUMENTŲ PRIĖJMIMAS

 Kauno kunigų seminarija
Prašymai ir dokumentai priimami rugpjūčio 1–5 dienomis, 10–16 val. (patariama atvykti ne vėliau kaip 14.00 val.). Adresas: A. Jakšto 1, Kaunas.
Pasiteiravimui: seminarijos rektoriaus tel. +370 618 60940, el. paštas kksrektorius@gmail.com.
Plačiau >> 

 Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija
Prašymai ir dokumentai priimami rugpjūčio 1–5 dienomis, 10–16 val. (patariama atvykti ne vėliau kaip 14.00 val.). Adresas: Katedros a. 6, Telšiai.
Tel. pasiteiravimui kun. Vilius Viktoravičius, +370 687 82988.
Plačiau >>

 Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija
Dokumentai priimami rugpjūčio 1–5 dienomis, 10–17 val. (patariama atvykti ne vėliau kaip 15.00 val.). Adresas: Kalvarijų g. 325, Vilnius.
Informacija tel. +370 5 2701602; el. p. rektorius@vks.lcn.lt
Plačiau >>

DOKUMENTAI, KURIUOS KANDIDATAI TURI PRISTATYTI:

 1. Prašymas rektoriui, rašytas ranka;
 2. Vyskupo siuntimas;
 3. Charakteristika, parašyta gyvenamosios vietos parapijos klebono;
 4. Kitos charakteristikos, parašytos kunigų, turėjusių įtakos renkantis seminariją;
 5. Autobiografija (pagal seminarijos pateiktą pavyzdį);
 6. Krikšto ir Sutvirtinimo sakramentų pažymos;
 7. Brandos atestatas;
 8. Jei kandidatas turi – kitų turimų mokslo vardų ir laipsnių bei kvalifikacijų pažymos;
 9. 2 paso nuotraukos;
 10. Sveikatos pažyma (F086/a);
 11. Pagrindinio paso puslapio ir/arba asmens tapatybės kortelės fotokopija.
 
 
   

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt