Informacija stojantiems į Kunigų seminariją 2022 m.
 
 

 

INFORMACIJA STOJANTIEMS Į KUNIGŲ SEMINARIJĄ 2022 m.

2022 METAIS:
1) stojimo dokumentai į kunigų seminarijas bus priimami ATSKIROSE SEMINARIJOSE rugpjūčio 1–5 d. (žr. žemiau) – siūloma rinktis kandidatui lengviausiai pasiekiamą;
2) visų kandidatų stojamieji egzaminai vyks rugpjūčio 9 d. VIENOJE VIETOJE (kurioje nors iš seminarijų – vieta bus patikslinta).

Per stojamuosius egzaminus tikrinama:
– valstybinės kalbos mokėjimas;
– pagrindinių katalikų tikėjimo tiesų žinojimas;
– bendras tinkamumas kunigiškajai tarnystei.

Kandidatas į seminariją turi būti išlaikęs 3 valstybinius/mokyklinius brandos egzaminus.

DOKUMENTŲ PRIĖJMIMAS

 Kauno kunigų seminarija
Prašymai ir dokumentai priimami rugpjūčio 1–5 dienomis, 10–16 val. (patariama atvykti ne vėliau kaip 14.00 val.). Adresas: A. Jakšto 1, Kaunas.
Pasiteiravimui: seminarijos rektoriaus tel. +370 618 60940, el. paštas kksrektorius@gmail.com.
Plačiau >> 

 Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija
Prašymai ir dokumentai priimami rugpjūčio 1–5 dienomis, 10–16 val. (patariama atvykti ne vėliau kaip 14.00 val.). Adresas: Katedros a. 6, Telšiai.
Tel. pasiteiravimui kun. Vilius Viktoravičius, +370 687 82988.
Plačiau >>

 Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija
Dokumentai priimami rugpjūčio 1–5 dienomis, 10–17 val. (patariama atvykti ne vėliau kaip 15.00 val.). Adresas: Kalvarijų g. 325, Vilnius.
Informacija tel. +370 5 2701602; el. p. rektorius@vks.lcn.lt
Plačiau >>

DOKUMENTAI, KURIUOS KANDIDATAI TURI PRISTATYTI:

 1. Prašymas rektoriui, rašytas ranka;
 2. Vyskupo siuntimas;
 3. Charakteristika, parašyta gyvenamosios vietos parapijos klebono;
 4. Kitos charakteristikos, parašytos kunigų, turėjusių įtakos renkantis seminariją;
 5. Autobiografija (pagal seminarijos pateiktą pavyzdį);
 6. Krikšto ir Sutvirtinimo sakramentų pažymos;
 7. Brandos atestatas;
 8. Jei kandidatas turi – kitų turimų mokslo vardų ir laipsnių bei kvalifikacijų pažymos;
 9. 2 paso nuotraukos;
 10. Sveikatos pažyma (F086/a);
 11. Pagrindinio paso puslapio ir/arba asmens tapatybės kortelės fotokopija.
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt