Mirė kun. Kazimieras GAILIUS (1929 – 1959 – 2008)
 
 

2008 m. gruodžio 16 d. mirė Švenčionėlių parapijos emeritas kun. Kazimieras Gailius. Velionis kurį laiką jau sirgo, bet pastarosiomis dienomis gyveno klebonijoje.

Kun. K. Gailius gimė 1929 m. sausio 21 d. Janapolės parapijoje (Telšių vyskupija). Mokėsi Janapolės pradžios, vėliau – Varnių vidurinėje mokykloje. 1954 m. buvo priimtas į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją ir 1959 m. kovo 25 d. vysk. J. Steponavičiaus buvo įšventintas kunigu.

Baigęs seminariją, kun. K. Gailius pradėjo savo kunigišką tarnystę ir ėjo šias pareigas:
nuo 1959 07 04 – Valkininkų parapijos vikaro;
nuo 1960 03 08 – Linkmenų parapijos administratoriaus;
nuo 1961 04 28 – Kaltanėnų parapijos administratoriaus;
nuo 1962 07 08 – Varėnos parapijos administratoriaus;
nuo 1968 05 11 – Vilniaus šv. Teresės parapijos vikaro;
nuo 1974 04 04 – Rūdiškių parapijos klebono;
nuo 1981 08 05 – Švenčionėlių parapijos klebono. 1997 m. rugsėjo 28 d. arkivysk. A.J. Bačkio buvo paskirtas Švenčionių dekanu ir ėjo šias pareigas iki 2004 m. rugpjūčio 26 d;
nuo 2004 06 07 – Švenčionėlių parapijos emeritas.

Kun. K. Gailius yra pašarvotas Švenčionėlių bažnyčioje. Laidotuvių Šv. Mišios bus aukojamos gruodžio 18 d. (ketv.) 12.00 val. toje pat bažnyčioje. Velionis bus palaidotas Švenčionėlių bažnyčios šventoriuje.

Kun. Robertas Šalaševičius
Vilniaus arkivyskupijos kurijos kancleris

 
 
   

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

krikscioniskamuzika.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt