KALĖDINIAI SVEIKINIMAI, ŽODŽIAI, LAIŠKAI 2008
 
 

 
   
     

Vilniaus arkivyskupo metropolito kardinolo Audrio Juozo BAČKIO sveikinimas su IŠGANYTOJO GIMIMO iškilme

Kauno arkivyskupo metropolito Sigito TAMKEVIČIAUS kalėdinis laiškas

Kaišiadorių vyskupo Juozo MATULAIČIO žodis –
sveikinimas Kalėdų proga

Panevėžio vyskupo Jono KAUNECKO kalėdinis laiškas

Šiaulių vyskupo Eugenijaus BARTULIO kalėdinis sveikinimas

Telšių vyskupo Jono BORUTOS kalėdinis kreipimasis

Vilkaviškio vyskupo Rimanto NORVILOS kalėdinis laiškas

         

Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė 
jo mylimiems žmonėms (Lk 2, 14) 

Tepripildo gimęs Viešpats mus savo meilės ir ramybės!

Katalikų interneto tarnyba
„Bažnyčios žinių“ redakcija


 
 
   

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

krikscioniskamuzika.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt