Vasario 2 d. minime Pašvęstojo gyvenimo dieną
 
 

Vasario 2-ąją, pirmadienį, švenčiant Kristaus Paaukojimo šventykloje liturginę šventę (Grabnyčias), Visuotinė Bažnyčia mini PAŠVĘSTOJO GYVENIMO DIENĄ ir dėkoja Viešpačiui už pašvęstųjų gyvenimo dovaną.

P A M A L D O S   I R   R E N G I N I A I

 KAUNAS

Vasario 2 d.
10 val. Eucharistijos liturgija ir procesija su žvakėmis
Kauno arkikatedroje bazilikoje .
Liturgijai vadovaus arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ.
Po šv. Mišių, 11 val., giedamas Rytų krikščionių himnas Dievo Motinai – Akãtistas.

 KRETINGA 

Vasario 1 d., sekmadienis
9 val. šv. Mišios šv. Klaros seserų vienuolyne
(Mėguvos g. 34, Kretinga). Liturgijai vadovauja vyskupas Jonas Boruta SJ
Po šv. Mišių Vyskupas vizituos vienuolynus esančiu Kretingoje.
12.30 val. šv. Mišios Kretingos Viešpaties Apsireiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje. Liturgijai vadovauja vyskupas Jonas Boruta SJ.

 MARIJAMPOLĖ

Vasario 2 d. 
11 val. kun. V. Labašausko konferencija
šv. Vincento Pauliečio parapijos namuose (Vytauto 33) .
12 val. šv. Mišios šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje. Liturgijai vadovauja vyskupas Rimantas Norvila.
Po Mišių – agapė parapijos namuose.

 VILNIUS

Vasario 2 d.
15.00 susitikimas su kardinolu A. J. Bačkiu
Vyskupo namuose.
16.45 Eucharistijos adoracija Vilniaus arkikatedroje bazilikoje.
17.30 šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje bazilikoje.

 ŽEMAIČIŲ KALVARIJA

Vasario 2 d.
12 val. šv. Mišios Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo Bazilikoje.
Liturgijai vadovauja vyskupas Jonas Boruta SJ.
Po Mišių – susitikimas su vyskupu propedeutinio kurso pastate.


 
 
   

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

krikscioniskamuzika.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt