Vasario 2 d. minime Pašvęstojo gyvenimo dieną
 
 

Vasario 2-ąją, pirmadienį, švenčiant Kristaus Paaukojimo šventykloje liturginę šventę (Grabnyčias), Visuotinė Bažnyčia mini PAŠVĘSTOJO GYVENIMO DIENĄ ir dėkoja Viešpačiui už pašvęstųjų gyvenimo dovaną.

P A M A L D O S   I R   R E N G I N I A I

 KAUNAS

Vasario 2 d.
10 val. Eucharistijos liturgija ir procesija su žvakėmis
Kauno arkikatedroje bazilikoje .
Liturgijai vadovaus arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ.
Po šv. Mišių, 11 val., giedamas Rytų krikščionių himnas Dievo Motinai – Akãtistas.

 KRETINGA 

Vasario 1 d., sekmadienis
9 val. šv. Mišios šv. Klaros seserų vienuolyne
(Mėguvos g. 34, Kretinga). Liturgijai vadovauja vyskupas Jonas Boruta SJ
Po šv. Mišių Vyskupas vizituos vienuolynus esančiu Kretingoje.
12.30 val. šv. Mišios Kretingos Viešpaties Apsireiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje. Liturgijai vadovauja vyskupas Jonas Boruta SJ.

 MARIJAMPOLĖ

Vasario 2 d. 
11 val. kun. V. Labašausko konferencija
šv. Vincento Pauliečio parapijos namuose (Vytauto 33) .
12 val. šv. Mišios šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje. Liturgijai vadovauja vyskupas Rimantas Norvila.
Po Mišių – agapė parapijos namuose.

 VILNIUS

Vasario 2 d.
15.00 susitikimas su kardinolu A. J. Bačkiu
Vyskupo namuose.
16.45 Eucharistijos adoracija Vilniaus arkikatedroje bazilikoje.
17.30 šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje bazilikoje.

 ŽEMAIČIŲ KALVARIJA

Vasario 2 d.
12 val. šv. Mišios Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo Bazilikoje.
Liturgijai vadovauja vyskupas Jonas Boruta SJ.
Po Mišių – susitikimas su vyskupu propedeutinio kurso pastate.


 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt