+ + + V E L Y K Ų   L A I Š K A I   I R   S V E I K I N I M A I 2009 m.+ + +
 
 

 

LIETUVOS VYSKUPŲ 2009 m. VELYKINIAI SVEIKINIMAI, ŽODŽIAI, LAIŠKAI

         

 Vilniaus arkivyskupo metropolito kardinolo Audrio Juozo BAČKIO velykinis žodis

 Kauno arkivyskupo metropolito Sigito TAMKEVIČIAUS Velykų sveikinimas

Šiaulių vyskupo Eugenijaus BARTULIO velykinis sveikinimas tikintiesiems

Panevėžio vyskupo Jono KAUNECKO velykinis laiškas

Vilkaviškio vyskupo Rimanto NORVILOS velykinis laiškas

Kaišiadorių vyskupo Juozapo MATULAIČIO žodis – sveikinimas vyskupijos tikintiesiems Velykų proga 

 

 

 „Jis prisikėlė!“ (Mk 16, 6) 

Prisikėlęs Viešpats teužlieja mus neišsenkančiomis gailestingumo srovėmis, kad meile suvienyti džiaugsmingomis širdimis šlovintume Galybių Dievą.

  

Sulaukus Šventų Velykų sveikina
„Bažnyčios žinių“ redakcija ir Katalikų interneto tarnyba
 

 
 
   

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

krikscioniskamuzika.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt