Švęskime PASAULINĘ GYVYBĖS DIENĄ (2009 04 26). Renginiai vyskupijose balandžo 20–26 d.
 
 

ŠVĘSKIME PASAULINĘ GYVYBĖS DIENĄ!

2009 m. balandžio 26 d.

Kiekvienais metais, norėdami prisiminti ir priminti vieni kitiems kiekvieno žmogaus gyvybės vertę, paskutinįjį balandžio sekmadienį švenčiame Pasaulinę gyvybės dieną. Šiemet ji minima balandžio 26 d.

KAIŠIADORIŲ VYSKUPIJA

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras Pasaulinei gyvybės dienai paminėti organizavo konferencijai „Gyvybės vertė jaunimo pasaulėjautoje“ skirtą konkursą. Konkurso laimėtojai, 9 – l2 klasių moksleiviai, savo prezentaciją parodys konferencijos metu. Konferencija įvyks balandžio 23 d. 13 val. Kaišiadorių vyskupijos sielovados centre (Birutės g. 9).

Balandžio 26 d. 10.00 val. Kaišiadorių katedroje bus švenčiamos šv. Mišios. Po šv. Mišių Sielovados centre (Birutės g. 9) kalbės pamokslininkas iš Belgijos Joseph Bastin, po to – šventė.

KAUNO ARKIVYSKUPIJA (plačiau...)

Kauno arkivyskupijos šeimos centro kieme (Kaunas, Vilniaus g. 29):

  • Balandžio 20–26 d. demonstruojami jaunimo programos „Pažink save“ savanorių parengti plakatai.
  • Balandžio 24 d. 9–17 val. programos „Pažink save“ savanorių ir Kauno miesto moksleivių bei pedagogų susitikimai, diskusijos, piešimo darbai ir jų pristatymas. 
  •  Balandžio 24 d. moksleivių piešinių paroda „Aš noriu būti GYVAS!” 
  •  Balandžio 24 d. 18 val. šv. Mišios Švč. Sakramento koplyčioje (studentų). Šv. Mišias aukos dek. mons. V. Grigaravičius. 
    Nuotaikinga vakaronė po 18 val. šv. Mišių: obels Šeimos centro kieme sodinimas, folkloro ansamblio koncertas, agapė.

Gyvybės ir žmogaus orumo temų sklaida:

  • Balandžio 24 d. 18 val. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčioje „Kaunas Jazz“ sakralinės muzikos koncertas, skirtas Gyvybės dienai.
  • Bendradarbiaujant su Kauno arkivyskupijos Katechetikos centru Gyvybės dienos idėjos ir problematika nagrinėjama mokyklose per tikybos pamokas, paskaitas jaunimui.

PANEVĖŽIO VYSKUPIJA

KTU Panevėžio institutas, Vilniaus akademinės sielovados centras ir Panevėžio vyskupijos šeimos centras organizuoja seminarų ciklą „Moralinių vertybių ugdymas šeimoje – pirma pagalba sveikos visuomenės kūrimui“.
I seminaras vyks 2009 m. balandžio 25 d. 10–13 val. Klaipėdos g. 3, II a. salėje.

Balandžio 26 d. 12 val. Kristaus Karaliaus katedroje bus aukojamos šv. Mišios Pasaulinei gyvybės dienai paminėti.

ŠIAULIŲ VYSKUPIJA

Balandžio 22 d. 14 val. vyskupijos Šeimos centre vyks seminaras, skirtas tikybos mokytojams ir sveikatos edukologijos studentams. 

Balandžio 23 d. 9 val. vyskupijos Šeimos centre vyks paskaitos apie lytiškumą, šeimą, vertybes ir gyvybę sveikatos edukologijos studentams. 

Balandžio 23 d. 7 val. šv. Mišios Katedroje, 14 val. Pasaulinei gyvybės dienai paminėti skirta konferencija Savivaldybės salėje. 

Balandžio 26 d. iškilmingos šv. Mišios Katedroje ir Šv. Jurgio bažnyčioje. Po šv. Mišių – šventinė eisena. 

Organizuojamas maldos mėnuo už gyvybę Šiaulių miesto bažnyčiose nuo Gyvybės dienos iki Sekminių. 

 Kunigai raginami Gyvybės dieną 11 val. aukoti šv. Mišias gyvybės intencija.

TELŠIŲ VYSKUPIJA

Balandžio 21 d. 19 val. Telšių Žemaitės dramos teatre Gyvybes dienos šventė, renginį ves pranciškonas br. Paulius Vaineikis OFM ir Pakutuvėnų šlovinimo grupė.

Balandžio 26 d. 12 val. šv. Mišios Žemaičių Kalvarijos bazilikoje, po šv. Mišių:
– D. Ramanausko filmas „Žygis už gyvybę Vašingtone 2007 m.".
– O. Darbutaitės pasidalijimas „Gyvybės dienos reikšmė ir pašaukimas skelbti Gyvybės Evangeliją".

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJA (plakatas JPG)

Balandžio 26 d.
12.30 val. Šv. Mišios Arkikatedroje Bazilikoje.
15 val. filmas „Bela“ Visų Šventųjų parapijos namuose (buvusiame „Aušros“ kino teatre, Pylimo g. 50). Po kino seanso bus filmo aptarimas ir pasidalijimas: „Kokios vertybės yra svarbiausios mano gyvenime?“. Filmą pristatys krikščioniško kino klubo (KKK) vadovas Ramūnas Aušrotas. (Filmas asmenims nuo 14 metų. Jaunesniems jis gali būti nuobodus.) 

VILKAVIŠKIO VYSKUPIJA

Balandžio 23 d. 12.30 val. padėka medikams. Meninė programa Marijampolės apskrities ligoninėje.

Parengė Lietuvos šeimos centras

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt