2006 m. Velykiniai sveikinimai, žodžiai ir laiškai...
 
 

LIETUVOS VYSKUPŲ 2006 m. VELYKINIAI SVEIKINIMAI, ŽODŽIAI, LAIŠKAI

Vilniaus arkivyskupo metropolito kardinolo Audrio Juozo BAČKIO velykinis žodis

Kauno arkivyskupo metropolito Sigito TAMKEVIČIAUS SJ Velykų sveikinimas

Šiaulių vyskupo Eugenijaus BARTULIO velykinis laiškas
Telšių vyskupo Jono BORUTOS SJ  velykinis laiškas vyskupijos tikintiesiems
Panevėžio vyskupo Jono KAUNECKO velykinis laiškas
Kaišiadorių vyskupo Juozapo MATULAIČIO žodis – sveikinimas vyskupijos tikintiesiems 
Vilkaviškio vyskupo Rimanto NORVILOS velykinis laiškas tikintiesiems

 

 

Tai tiesa!
Viešpats prisikėlė, aleliuja.
Jam šlovė ir galybė
per amžių amžius!

 

 

    Velykų džiaugsmu su Jumis dalijasi
    „Bažnyčios žinių“ redakcija ir
    Katalikų interneto tarnyba

 

 

 

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt