Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2005 m. lapkričio 24 d. nutarimas dėl apskaitos tvarkos
 
 

Lietuvos Vyskupų Konferencija 2005 m. lapkričio 24 d. priėmė nutarimą dėl Katalikų Bažnyčios juridinių asmenų apskaitos tvarkos. Ši tvarka parengta vadovaujantis Kanonų teisės nuostatomis atsižvelgiant į Lietuvos Respublikoje taikomas buhalterinės apskaitos taisykles ir praktikas. Ji yra skirta vyskupų įsteigtiems Katalikų Bažnyčios viešiesiems juridiniams asmenims ir įsigalios nuo 2006 m. sausio 1 d.

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt