KALĖDINIAI SVEIKINIMAI, ŽODŽIAI, LAIŠKAI 2009
 
 

 

 
   
     

Vilniaus arkivyskupo metropolito kardinolo Audrio Juozo BAČKIO kalėdinis sveikinimas

Kauno arkivyskupo metropolito Sigito TAMKEVIČIAUS kalėdinis sveikinimas

Kaišiadorių vyskupo Juozapo MATULAIČIO kalėdinis žodis

Šiaulių vyskupo Eugenijaus BARTULIO kalėdinis laiškas

Panevėžio vyskupo Jono KAUNECKO kalėdinis laiškas

Telšių vyskupo Jono BORUTOS kalėdinis žodis

Vilkaviškio vyskupo Rimanto NORVILOS kalėdinis laiškas 

 

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt