Žurnalas vaikams „Bitutė“
 
 

Mielieji,

Norėtume Jums priminti, kad nuo 2006 metų žurnalo vaikams „Bitutė“ leidybą iš Vilniaus arkivyskupijos Ekonomo tarnybos perėmė Ateitininkų federacija.

Žurnalą remia valstybinis Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas bei Vilniaus arkivyskupija. Tai yra vienintelis Lietuvoje švietėjiškas, kultūrinis mėnraštis, skirtas vaikams nuo 6 iki 13 metų, jų tėvams, mokytojams, kitiems ugdytojams.

Vaikystė – ypatingas laikas, kai formuojasi būsima asmenybė. Todėl labai svarbu, kokį poveikį šiandienos žiniasklaida turės mažiausiems skaitytojams, kaip prabils į mažo žmogaus sielą, kokius pasaulio vaizdinius pasiūlys. Suaugusieji Lietuvoje turi ne vieną kultūrinį, visuomeninį leidinį, o vaikams skirtų žurnalų su estetine bei moraline perspektyva praktiškai nebeliko. Taigi žurnalas „Bitutė“ yra vienintelis Lietuvoje kultūrinio šviečiamojo pobūdžio mėnraštis vaikams.

Žurnalas „Bitutė“ kuriamas įsiklausant į tai, kas įdomu vaikams. Tekstai, piešiniai, nuotraukos padeda jiems suvokti aplinkinį pasaulį, ugdo krikščioniškas vertybes, skatina kurti, mąstyti, fantazuoti.

Žurnale spausdinami straipsniai, pokalbiai su menininkais, įvairių profesijų atstovais padeda vaikams suvokti savo vietą šiuolaikiniame pasaulyje; kunigo A. Saulaičio atsakymai į klausimus, religinės tematikos užduotys, straipsniai, kuriuos rengia katechetai, priartina tikėjimo tiesas; pritaikytos mažiesiems skaitytojams muzikos, literatūros, kino apžvalgos padeda pažinti ir pamilti kultūrą; psichologines ir socialines problemas nagrinėjantys straipsniai, atsakymai į klausimus moko kurti saugesnę, bendruomeniškumo principais grindžiamą atmosferą klasėje, mokykloje, tarp draugų. Profesionalių dailininkų iliustracijos lavina meninį skonį.

Visus, kuriems rūpi šio leidinio ateitis, kviečiame bendradarbiauti su redakcija, siūlyti savo temas, taip pat prenumeruoti žurnalą mokykloms, bibliotekoms, savo bendruomenėms.


Pagarbiai,
Žurnalo „Bitutė“ redakcija
El.p. bitute@vilnensis.lt 

Interneto puslapiai: http://lux.lcn.lt/apie/bitute

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt