Mons. Algirdas Jurevičius. Už pilną tradiciją! (Naujasis Židinys-Aidai, 2010 / 1–2)
 
 

Dėkojame „Naujajam Židiniui-Aidams“, suteikusiam galimybę šį straipsnį pateikti www.katalikai.lt skaitytojams.

Mons. Algirdas Jurevičius. Už pilną tradiciją! PDF »

ALGIRDAS JUREVIČIUS (g. 1972) – kunigas, monsinjoras, teologijos dr., Kaišiadorių vyskupo generalvikaras. Išleido knygas „Duona ir vynas“ (2002), „Zur Theologie des Diakonats (2004), Die Katholische Kirche Litauens. Auf dem Weg zur Erneuerung“
(2004).

Skelbiamo teksto mintys atsirado kaip reakcija į 2009 m. gruodžio viduryje per „Marijos radiją“ transliuotą kun. Oskaro Petro Volskio pokalbį su vysk. Athanasiumi Schneideriu.

 

 

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt