+ + + V E L Y K Ų   L A I Š K A I   I R   S V E I K I N I M A I + + +
 
 

LIETUVOS VYSKUPŲ 2010 m. VELYKINIAI SVEIKINIMAI, ŽODŽIAI, LAIŠKAI

         

Vilniaus arkivyskupo metropolito kardinolo Audrio Juozo BAČKIO velykinis žodis ir homilija

Kauno arkivyskupo metropolito Sigito TAMKEVIČIAUS velykinis laiškas

Šiaulių vyskupo Eugenijaus BARTULIO velykinis sveikinimas tikintiesiems

Panevėžio vyskupo Jono KAUNECKO velykinis laiškas

Vilkaviškio vyskupo Rimanto NORVILOS velykinis laiškas

Kaišiadorių vyskupo Juozapo MATULAIČIO žodis – sveikinimas vyskupijos tikintiesiems Velykų proga 

Telšių Vyskupo Jono Borutos SJ Ganytojinis laiškas

 

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt