Birželio ARTUMA: apie kunigus – tarnystės ir bendrystės vyrus
 
 

Šį birželį, kai Bažnyčia baigia švęsti Kunigų metus, ARTUMOS skaitytojai – nuolatiniai ar tik pirmąkart vartysiantys žurnalą – ras įvairiapusiškai atspindėtą kunigystės temą. Ji iliustruojama žmogiškai šiltomis ir netikėtų rakursų nuotraukomis. Dauguma jų byloja nuncijaus arkiv. Luigi Bonazzi mintį: kunigas – bendrystės vyras.

Apie kunigišką tarnystę šioje ARTUMOJE dalijasi ir atvirai liudija patys dvasininkai: kun. Artūras Kazlauskas, t. Antanas Saulaitis SJ, mons. Algirdas Jurevičius, kun. Kęstutis Brilius MIC, kun. Danielius Dikevičius; kunigystę jau mėgina įsivaizduoti jai dar besirengiantys Vilniaus seminarijos klierikai; kunigų parama šeimai džiaugiasi sutuoktiniai, apie ją samprotauja ir vaikai, kaip visada stulbinantys savo intuicija. Daugumoje birželio straipsnių kunigystė iškyla ne kaip idiliškas, bažnyčios dekorui skirtas paveikslas, bet kaip gyvybe ir žmogiškumu pulsuojanti tarnystė.

Visai kitaip nei nūdienos žiniasklaidoje, gerokai plačiau ir šviesiau kunigystės temą pristato dr. Jonas Malinauskas, Vanda Ibianska, Brajenas Bradley, Svetlana Adler-Mikulėnienė. Jų straipsniuose – ir naujausių popiežiaus kelionių bei mokymų apžvalga, ir sielovados rūpesčių kupina kunigų kasdienybė, deja, mums ne taip gerai pažįstama, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio, ir stulbinantis XX a. šventumo pavyzdys – šį mėnesį palaimintuoju skelbiamo kunigo Ježy Popieluško gyvenimas, ir ištikimybės pašaukimui grožis Popiežiškosios šv. Kazimiero kolegijos istorijoje, ir pasvarstymai apie „kunigiškosios tautos“ – tai yra visų mūsų atsakomybę, kad „niekas neliktų atitvertas nuo Kristaus ir visi galėtų ateiti prie jo“.

Galbūt kiekvienas, skaitydamas naująjį žurnalo numerį, atras jame bent dalelę to, ko dar nėra atpažinęs, supratęs, įvertinęs kunigiškoje tarnystėje, už ką nėra iš širdies dėkojęs ar iš visų jėgų prašęs:

Paguosk juos žmonių dėkingumu ir broliškos vienybės aliejumi. Nuvargusius atgaivink; tegul malonesnio poilsio ir priebėgos nesuras kaip Mokytojo petys. Išvaduok juos iš baimės daugiau nepajėgti. Iš jų akių tekyla kvietimas į viršžmogišką skaidrumą (iš birželio ARTUMOJE skelbiamos maldos už kunigus).

Dalė Gudžinskienė

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt