„Katalikų pasaulio leidiniai“ išleido knygą „Da Vinčio apgaulė“.
 
 


Edward Sri, Markas Shea

„Da Vinčio apgaulė“: 100 klausimų apie knygos Da Vinčio kodas faktus ir prasimanymus
„Katalikų pasaulio leidiniai“, 2006

Dano Browno romano “Da Vinčio kodas“ komercinė sėkmė nekelia abejonių visame pasaulyje. Kas ją nulėmė? Tiksliai istoriškai pagrįsti veikėjų charakteriai? Meistriškai interpretuota tikrovė? Įtemptas siužetas? Šis kūrinys tapo bestseleriu tikindamas skaitytoją, neva būtent “Da Vinčio kodas” atskleidžia tikrąją tiesą apie Jėzų Kristų ir krikščionybės istoriją, grįstą realiais faktais. Tačiau ar taip yra iš tikrųjų? Deja, ne...

Knyga pilna teiginių, klaidinančių ją skaitančius žmones, kiek mažiau susigaudančius istorijos, teologijos, meno ar archeologijos srityse, kalba niekuo nepridengtą melą apie Nikėjos Susirinkimą, Biblijos kilmę, ankstyvosios Bažnyčios narių tariamą Jėzaus “patvirtimą” Dievu. Kitaip tariant, joje daug netiesos. Netrukus “Da Vinčio kodas” bus ekranizuotas, tai sukels dar didesnę sumaištį protuose ir tikėjimo dalykuose. Šis neigiamas reiškinys verčia susirūpinti išsilavinusius ir tikinčiuosius visame pasaulyje.

Siekdama atskleisti teisybę apie “Da Vinčio kodą”, leidykla “Katalikų pasaulio leidiniai” gegužės pabaigoje ruošiasi išleisti teologijos profesoriaus Edwardo Sri ir internetinio dienraščio redaktoriaus Marko Shea knygą “Da Vinčio apgaulė”, išaiškinančią dažniausiai kylančius klausimus, susijusius su Da Vinčio kūryba, Jėzumi Kristumi, Marijos Magdalietės vaidmeniu krikščionybės istorijoje, Dano Browno teiginių patikimumu romane, demaskuojančią pastarųjų melagingumą.

Edwardas Sri įvade rašo: “Norėčiau kiek sušvelninti savo kalbą ir tarti, kad Danas Brownas paprasčiausiai “suklydo”, spręsdamas apie Bažnyčią. Tačiau tai būtų nesąžininga. Brownas gerai žino, ką daro. Jis labai priešiškas krikščionių Evangelijai, ypač Katalikų bažnyčiai, ir savo romaną prikemša ne vien klaidų, bet ir pagiežingo melo, kuris, atrodo, turi tik vieną tikslą: pulti Jėzaus Kristaus Evangeliją ir pakeisti ją atgimstančiais pagoniškais mitais. Beje, jis šmeižia katalikus juos vaizduodamas kaip masinius žudikus. (...) pateikia daugybę suklastotų istorijos, meno, religijos, teologijos ir vakarietiškos kultūros “faktų”.

“Da Vinčio apgaulė” yra stiprus atsakas “Da Vinčio kodo” skleidžiamam begėdiškam melui ir keliamai dvasinei sumaiščiai. Joje pateikiami istoriškai pagrįsti faktai apie dalykus, kuriuos D. Browno romanas pavertė absurdiškais teiginiais, pavyzdžiui, ar Jėzus tikrai buvo vedęs Mariją Magdalietę; ar ankstyvoji krikščionybė iš tiesų gniuždė ir engė moteris ir “šventąjį moteriškumą”. “Da Vinčio apgaulė” atskleidžia daug vertingų, įdomių žinių apie krikščionybę ir Šventąjį raštą.

Ši lengvai skaitoma knyga, parašyta paprasta klausimų – atsakymų forma, skirta visai šeimai, bendruomenei, visiems, besidomintiems tikrąja tiesa. 

„Katalikų pasaulio leidiniai“

 

 

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt