Visus, kam rūpi išsaugoti šeimos vertybes ir kurti Lietuvą ant tvirtų pagrindų, kviečiame pasirašyti...
 
 

Raginame Jus prisidėti prie šeimai palankios aplinkos kūrimo palaikant  „Nacionalinį susitarimą dėl šeimai palankios aplinkos kūrimo“

Kaip turbūt jau žinote, Seime yra parengtas ir šiuo metu pasirašinėjamas „Nacionalinis susitarimas dėl šeimai palankios aplinkos kūrimo“ (patį tekstą žr. http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=376067 ). Šis susitarimas kilo šeima besirūpinančių organizacijų iniciatyva, nebuvo nuleistas „iš viršaus“. Todėl jam labai reikalingas kiekvieno mūsų palaikymas ir pritarimas.

Kiekvienas asmeniškai galite tai padaryti internete, paspaudę šią nuorodą: http://www3.lrs.lt/pls/inter/lrs_anketos.anketa?p_ank_id=381 .

Visuomeninės organizacijos gali pasirašyti Nacionalinį susitarimą paspaudę šią nuorodą: http://www3.lrs.lt/pls/inter/lrs_anketos.anketa?p_ank_id=361 .

Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija apie šį susitarimą:
http://www.mususeima.lt/nsta/index.php?option=com_content&task=view&id=604&Itemid=2  


 
 
   

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

krikscioniskamuzika.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt