Visus, kam rūpi išsaugoti šeimos vertybes ir kurti Lietuvą ant tvirtų pagrindų, kviečiame pasirašyti...
 
 

Raginame Jus prisidėti prie šeimai palankios aplinkos kūrimo palaikant  „Nacionalinį susitarimą dėl šeimai palankios aplinkos kūrimo“

Kaip turbūt jau žinote, Seime yra parengtas ir šiuo metu pasirašinėjamas „Nacionalinis susitarimas dėl šeimai palankios aplinkos kūrimo“ (patį tekstą žr. http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=376067 ). Šis susitarimas kilo šeima besirūpinančių organizacijų iniciatyva, nebuvo nuleistas „iš viršaus“. Todėl jam labai reikalingas kiekvieno mūsų palaikymas ir pritarimas.

Kiekvienas asmeniškai galite tai padaryti internete, paspaudę šią nuorodą: http://www3.lrs.lt/pls/inter/lrs_anketos.anketa?p_ank_id=381 .

Visuomeninės organizacijos gali pasirašyti Nacionalinį susitarimą paspaudę šią nuorodą: http://www3.lrs.lt/pls/inter/lrs_anketos.anketa?p_ank_id=361 .

Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija apie šį susitarimą:
http://www.mususeima.lt/nsta/index.php?option=com_content&task=view&id=604&Itemid=2  


 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt