Maldos už krikščionių vienybę aštuondienis (sausio 18–25 d.). 2011 m. Pamaldos ir renginiai
 
 

  Jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokslo ir bendravimo, duonos laužymo ir maldų (Apd 2, 42).

Ekumeninių pamaldų temos  (bernardinai.lt >>>)

EKUMENINIŲ PAMALDŲ 2011 M. TVARKA

EKUMENINIŲ PAMALDŲ APEIGOS DOC

 BIRŽAI (bendruomenės lankysis vieni pas kitus)

Sausio 17 d. (pirmadienį), 18 val. Ekumeninės pamaldos  Evangelikų reformatų bažnyčioje

Sausio 18 d. (antradienį), 18 val. Ekumeninės pamaldos Jungtinėje metodistų bažnyčioje

Sausio 19 d. (trečiadienį), 18 val. Ekumeninės pamaldos  Evangelinio krikščionių tikėjimo (sekmininkų) bažnyčioje

Sausio 20 d. (ketvirtadienį), 18 val. Ekumeninės pamaldos  Evangelikų liuteronų bažnyčioje

Sausio 21 d. (penktadienį), 18 val. Ekumeninės pamaldos  Romos katalikų – Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje

 KAUNAS

Sausio 20 d. (ketvirtadienį), 18 val. Krikščionių vienybės pamaldos vyks Kristaus Prisikėlimo mažojoje bažnyčioje (JPG >>>) (Aukštaičių g. 6, Kaunas). Dalyvaus Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas mons. Vytautas GRIGARAVIČIUS, Kauno stačiatikių Apreiškimo Bažnyčios kunigai Anatolij STALBOVSKIJ ir Igor RINKEVIČ, Kauno Evangelikų liuteronų Bažnyčios kunigas Saulius JUOZAITIS, Kauno Evangelikų reformatų Bažnyčios lektorius Jonas ŽIAUKA, Kauno Evangelikų krikščionių baptistų pastorius Vladimiras SEREDA, Kauno metodistų Bažnyčios vyresnysis Jonas BALTRUŠAITIS. Kartu melsis visos krikščionių bendruomenės.

 KLAIPĖDA

Sausio 19 d. (trečiadienį), 16.00 val. Ekumeninės pamaldos KU ekumeninėje koplyčioje (H. Manto 84, Klaipėda). Pamaldoms vadovauja Telšių vyskupas Jonas BORUTA ir evangelikų liuteronų vyskupas Mindaugas SABUTIS. Organizatoriai: Katechetikos katedra, Evangeliškosios teologijos katedra.

 PANEVĖŽYS

Sausio 23 d. (sekmadienį), 13 val. Ekumeninės pamaldos už krikščionių vienybę Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje (Smėlynės g. 10 , Panevėžys). Pamaldoms vadovaus Panevėžio vyskupo vikaras pastoracijai kun. dr. Gediminas JANKŪNAS, homiliją sakys evangelikų reformatų kunigas Raimondas STANKEVIČIUS. Kartu melsis krikščioniškų bendruomenių vadovai ir bendruomenių nariai. 

 ŠAKIAI

Sausio 23 d. (sekmadienį), 13 val. Ekumeninės pamaldos už krikščionių vienybę Šakių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje (Vasario 16-osios g. 9, Šakiai). Pamaldoms vadovaus Šakių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas kun. Sigitas MATUSEVIČIUS ir Šakių evangelikų liuteronų parapijos klebonas kun. Virginijus KELERTAS. Kartu melsis Šakių Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaras kun. Arminas LUKOŠEVIČIUS, abiejų krikščioniškų bendruomenių nariai.

 TAURAGĖ

Sausio 20 d. (ketvirtadienį), 19 val. Ekumeninės pamaldos Tauragės Švč. Trejybės parapijos bažnyčioje (Stoties g. 2, Tauragė). Pamaldoms vadovauja Telšių vyskupas Jonas BORUTA SJ ir evangelikų liuteronų vyskupas Mindaugas SABUTIS.

 VILNIUS

Sausio 18 d. (antradienį), 15 val. Ekumeninės pamaldos „Tikėk manimi, aš tave pagydysiu“ (2 Kar 20, 5) Vilniaus universiteto Onkologijos instituto Gailestingumo Motinos koplyčioje (Santariškių g. 1, Vilnius). Pamaldoms vadovaus Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas SABUTIS, homiliją sakys Vilniaus ortodoksų (stačiatikių) Šv. Dvasios vienuolyno šventikas Vitalijus MOCKUS. Kartu melsis koplyčios kapelionas Sigitas GRIGAS, Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčios kunigas Raimondas STANKEVIČIUS, Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčios kunigas Natanael Igor ŠTURMAK ir kitų krikščioniškųjų bendruomenių nariai.

Sausio 22 d. (šeštadienį) 18 val. Ekumeninės pamaldos Šv. Jonų bažnyčioje „Jeruzalės Bažnyčia vakar, šiandien ir rytoj“ (JPG>>>). Drauge su Romos katalikais melsis graikų apeigų katalikai, stačiatikiai, liuteronai, reformatai, Tikėjimo žodžio bendrijos atstovai, laisvieji krikščionys, sekmininkai, baptistai.

Informaciją prašome siųsti info@katalikai.lt

Kviečiame peržiūrėti Tarptautinės ekumeninės konferencijos (Kaunas, 2011 01 10) vaizdo medžiagą >> ir aplankyti krikščionių Bažnyčių ir bendruomenių svetaines:

www.orthodoxy.lt
www.liuteronai.lt
www.ref.lt

ir daug kitų...

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt