Kovo „Artuma“ – apie godumą ir dosnumą
 
 

Naujojo numerio autoriai drauge su savo Skaitytojais nori išeiti į gavėnios kelionę pasvarstydami, ar visa, ko gyvenime trokštame, yra verta šio gyvenimo (o juo labiau – anapusinio).

Kovo „Artumoje“ Skaitytojai ras pavyzdžių, koks dosnus ir apstus tikrumo tampa gyvenimas, kai jis nėra „pilnas savęs“, daiktų ar turėjimo. Ta proga pasakojama ir apie Jadvygą Bieliauskienę, savo motiniškumu apglėbusią tėvynės reikalus, ir apie šventųjų Marijos bei Aloyzo Kuatrokių šeimą iš XX a. Italijos – pirmą istorijoje sutuoktinių porą, sykiu paskelbtą palaimintaisiais. Žurnalo autoriai dalijasi ir apie savo gyvenime, pasak t. Antano Saulaičio SJ, pažintus Evangelijos žmones. Vienas jų – į gražią amžiaus sukaktį artėjantis t. Vaclovas Aliulis MIC – jo gyvenimo šviesai, atrodytų, nieko nei pridėtum, nei atimtum, ir vis dėlto... O pokalbis su fotomenininku Romualdu Rakausku, be kita ko, atkreipia dėmesį į menininko šeimą – kodėl ji yra tapusi vienas kitam „ramybės apsauga“.

Bet „Artumos“ prakalbinti vaikai sako pastebintys aplink save daug žmonių, kuriems visko „vis dar negana“... Ar tai – ir apie mus? Galbūt kiekvienam pravartu išmanyti godumo psichologijos priežastis ir pagalbą, kaip po žingsnelį atrasti gyvenime daugiau, nei tariamas kaupimo džiaugsmas. Ir – suprasti, kad godumas yra tarsi „daugiarankė indų dievybė“, nes ši yda sukelia labai daug kitokio blogio.

Kova su godumu ir egoizmu prasideda jau kūdikystėje, kaip matyti iš žurnale spausdinamo patyrusio vaikų pediatro P. Lemoine knygos tęsinio. Su tuo, deja, tenka grumtis visą gyvenimą. Naujajame numeryje – jaunų žmonių kvietimas laimėti šią kovą stengiantis būti dosniems – laiko, dovanų, saugumo ir rūpinantis išsiugdyti nuo to neatskiriamą tikrą vyriškumą.
Kovo „Artuma“ siūlo gyventi ne tik dosniau, bet ir turiningiau – dalyvauti būsimose šeimų konferencijose Vilniuje ir Klaipėdoje, Jono Pauliaus II, Dievo gailestingumo apaštalo, konkurse. Maža to – kviečia gyventi ir aktyviau, pavyzdžiui, atnaujintai vietos savivaldai iš arti parodant, kokiais lūkesčiais ir poreikiais gyvena šiandienės šeimos.

Taigi gavėnios kelionę raginama keliauti pagal kovo liturgijos apžvalgoje aptariamą „apstaus gyvenimo planą.“ Be to, ir lydimiems popiežiaus žinios šių metų gavėniai: žurnale spausdinamoje ištraukoje Benediktas XVI atkreipia dėmesį į pavojingą pagundą turėti – keliančią grėsmę paties Dievo vietai mūsų gyvenime. „Kur tavo lobis, ten ir tavo širdis“ – primena Šventasis Raštas, o jo komentarai žurnale sugrąžina prie biblinės išminties – „besirenkantys Mamoną apsigauna“. Šią išmintį atidžiau įsiskaitę atrastume net ir „skiepus nuo gobšumo“, t. y. – saikingumo visa kame įprotį.

Palaiminto dosnumo ir apstumo visiems, atsiverčiantiems (Dievop;) ir kovo „Artumą“!

Dalė Gudžinskienė

 
 
   

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

krikscioniskamuzika.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt