2011 m. VASAROS STOVYKLOS, konferencijos, rekolekcijos
 
 

Informaciją prašome siųsti info@katalikai.lt, po to galima skambinti Dalei tel. (37) 320121, mob. 8 615 14072.

Geriausia būtų tokia informacijos struktūra: data, vieta, pavadinimas (paskirties grupė, jei svarbu), rengėjų ar kontaktinių asmenų duomenys, svarbiausios detales ir nuoroda į www, kuriame yra visa informacija. Jos tikslinimas – stovyklos rengėjų rūpestis.

Jei www neturite ir siunčiate WORD ar pan. failą, informacija turėtų būti galutinė, ji bus patikslinama tik ypatingais atvejais.

Visos vasaros programos

B I R Ž E L I S

birželio 19–26 || PAKUTUVĖNAI
Šeimų stovykla

birželio 26 – liepos 2 || Tiltagalių k., Panevėžio r.
Teologinės rekolekcijos-stovykla „TIKIU Į VIENĄ DIEVĄ, regimosios ir neregimosios vistatos Kūrėją“
Vadovas – teol. dr. kun. Benoit DOMERQUE (Prancūzija)
Organizuoja Nacionalinė egzorcistų asociacija
REGISTRACIA PRATĘSTA el. paštu zita@egzorcistas.lt
Registracijos anketa DOC | Programa DOC | Išsamus pristatymas DOC

birželio 25 – liepos 3 || Jadagonių k., Kauno r.
Anglų kalbos stovykla vaikinams „International English Camp“
Organizuoja: Jaunimo klubai Liepkiemis ir Aukštakalnis, kurių dvasinis vadovavimas patikėtas Opus Dei.
Kontaktuoti: Bryan Bradley, info@liepkiemis.lt , 8 5 263 9174, 8 679 29635.
Stovykla skirta 12–17 metų vaikinams, norintiems patobulinti anglų kalbos žinias ir ugdyti savo charakterį. Registracija iki birželio 15 d.
Dalyvio anketa DOC, plakatas JPG 

birželio 26 – liepos 3 || ŠILUVA
KARMELIO MOKYKLA 2010, visiems besidomintiems Karmeliu
Vadovas – tėvas Marcelino IRAGUI OCD (Ispanija)
REGISTRACIJA BAIGTA.

birželio 27–30 || Vilnius – Baltriškės – Šiauliai – Telšiai - Žemaičių Kalvarija – Kretinga – Pakutuvėnai – Šiluva – Kaunas
Piligriminė pašaukimų stovykla Kauno arkivyskupijos jaunimui
Organizuoja Kauno arkivyskupijos kurija su Jaunimo ir Piligrimų centrais
Registracija iki birželio 20 d. el. p. kn.stovyklos@gmail.com  arba tel. 8 673 22 346.
Plačiau >>

L I E P A

liepos 1–8 || GURONYS (Kaišiadorių r.)
Ignaciškos rekolekcijos su asmeniniu dvasiniu palydėjimu
Palydės t.Vytautas Sadauskas SJ, s.Judita Stankūnaitė SJE, Regimantas Laugalys
Pasiteiravimui ir registracijai mob. 8 650 34123 arba rekolekcijos_sje@hotmail.com
Vietų skaičius ribotas, skubėkite registruotis!
Plakatas DOC, registacijos anketa DOC

liepos 1–10 || AGLUONA (Latvija !!! )
Krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklos stovykla (visiems)
Organizuoja broliai kapucinai ir Krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokykla
Registraciją reikia patikslinti !!! Plačiau mokykla.kapucinai.lt

liepos 3–9 || Panevėžio r., Tiltagalių kaime, „Trimito“ stovyklavietėje
KANOS rekolekcijos sutuoktiniams
KANOS rekolekcijos sutuoktiniams
Kontaktai: Daliuta ir Artūras Rimkai, mob.: 8 686 35904, 8 686 27327 , el. p.: daliutar@yahoo.com , rimkus@gmail.com
Registracija iki birželio 20 d. Plačiau DOC

liepos 3–10 || PAKUTUVĖNAI
Šlovinimo stovykla

liepos 5–12 || BERČIŪNAI (Panevėžio r.)
Katalikiška vaikų vasaros poilsio stovykla „Aš myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?“
(9–15 metų amžiaus vaikams)
Organizuoja Panevėžio krašto ateitininkai
Registracija www.berciunai.lt iki birželio 15 d.
Pasiteiravimui: registracija@berciunai.lt, mob. 8 680 77186
Stovyklos programa DOC

liepos 7–27 (d.d. 14–18 val.) || VILNIUS
(prie Šv. Jono Bosko bažnyčios, Lazdynuose, Erfurto g. 3)
Dieninė vasaros stovykla vaikams (7–14 metų)
Organizuoja Vilniaus saleziečių bendruomenė
Dalyvavimas nemokamas (už visos dienos ekskursiją vieną kartą per savaitę bus paprašyta atskira auka). Iš anksto registruotis nereikia. Kai vaikas ateina į stovyklą pirmą kartą, tada tėvai arba globėjas gali registruoti registracijos punkte. Tuo metu reikia pristatyti Formą 79A iš šeimos gydytojo.
Informacija tel. (5) 244 7666 arba sdbvilnius@freemail.lt

liepos 9–10 || MARIJAMPOLĖ – LŪGINĖ
Tradicinis jaunimo piligriminis žygis į Pal. J. Matulaičio tėviškę Lūginėje

Organizuoja: Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo parapija
Kviečiami savanoriai. Visa informacija ir registracija www.marijampolesbazilika.lt

liepos 10–18 || Jėzuitų KULAUTUVOS rekolekcijų namai
Rekolekcijos „Vienytis su Kristumi“
Veda kun. Stasys Kazėnas, palydi Vaidilė Šumskienė
Organizuoja GTI. Informacija ir registracija mob. 8 616 28922, tel. (37) 322573, gti@lcn.lt
Pristatymas DOC, dalyvio anketa DOC

liepos 11–15 || GURONYS (Kaišiadorių r.)
Karmelitiško dvasingumo vasaros stovykla – rekolekcijos
Organizuoja tėvai karmelitai iš Vokietijos, Lenkijos ir Nyderlandų bei Šiaulių vyskupija
Registracija iki liepos 8 d. mob. 8 679 93395 arba el.p. karmellit@yahoo.de
Plačiau DOC...

liepos 12–19 || NEMUNAITIS (Alytaus r.)
Vilkaviškio vyskupijos ministrantų, adorančių ir giedotojų stovykla „[SU]KŪRIMAS“
(dalyvių amžius 12–16 metų, pirmenybė teikiama Vilkaviškio vyskupijos parapijų jaunimui)
Organizatoriai: Vilkaviškio vyskupijos Jaunimo centras
Kontaktinis asmuo: Arūnas Adomynas
Plačiau ir registracijos anketa DOC

liepos 13–17 || MARDASAVAS (Varėnos r.)
Šeimų festivalis „Malda šeimoje’’

Organizuoja: Šv. Jono kongregacijos broliai, seserys ir jų talkininkai
Kontaktuoti: Dalė Adamonienė, dale_adamoniene@yahoo.com arba mobiliuoju telefonu: 8 615 95624.
Registracija vyksta iki birželio 27 d.
Dalyvio anketa ir išsami informacija PDF, plakatas PDF ~4MB  

liepos 13–17 || PAKUTUVĖNAI
Atsinaujinimo Šventojoje Dvasioje stovykla-rekolekcijos
Vadovas – kun. br. Gediminas NUMGAUDIS OFM 

liepos 14–17 || PALANGA
Evangelizacinis vasaros seminaras jaunimui
Organizuoja VDU Katalikų teologijos fakultetas su Maltos evangelizacine bendruomene „Jėzaus mokiniai“
Registracija iki liepos 5 d. el. paštu giedre.barckute@gmail.com
Plačiau... 

liepos 18–22 || VERTIMAI (Jurbarko r.)
Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos adoruotojų (11–18 m. merginų) stovykla
Organizuoja Šiluvos Švč. M. Marijos draugija
Registracija ir informacija – iki liepos 10 d. el. paštu vilijaka@inbox.lt arba tel. 8 686 80486.
Vietų skaičius ribotas. Kaina-auka pagal galimybes – 20–30 litų

liepos 18–22 || Kiaulakių k. (... r.)
Kauno arkivyskupijos ministrantų stovykla (13–20 metų jaunimui)
Organizuoja Kauno arkivyskupijos kurija
Plačiau...

liepos 23–24 || Vilniaus Šv. Kryžiaus bažnyčioje
Rekolekcijos „Šv. Kryžiaus Teresė Benedikta (Edita Stein): gyvenimas, veikla, dvasingumas“
Vadovas kun. Felix SCHANDL (senosios regulos karmelitas)
Pradžia: 10 val. Informacija tel. +370 6 40 30 157

liepos 24–31 || MARIJAMPOLĖ
(Vilkaviškio vyskupijos pastoraciniame centre)
Grigališkojo choralo savaitė PAŽAISLIS-MARIJAMPOLĖ 2011
Organizuoja: Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studija, Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bazilikos grigališkasis choras „Reple corda“
Klauskite mob. 8 618 49 103, rašykite organizatoriams el. paštu savaite@gregoriana.lt , schola@gregoriana.lt 
Plačiau DOC

liepos 25–29 || Kiaulakių k. (... r.)
Kauno arkivyskupijos ministrantų stovykla (6–12 metų vaikams)
Organizuoja Kauno arkivyskupijos kurija
Plačiau ...

liepos 26–31 || SENIEJI TRAKAI
Stovykla  Vilniaus arkivyskupijos ministrantams „Gailestingumas. Vyriška?“
Organizuoja Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras
Registracija iki liepos 18 d.
Plačiau plakate PDF

Liepos 27 – rugpjūčio 5 || BERČIŪNAI (Panevėžio r.)
Katalikiška vaikų vasaros poilsio stovykla „Aš myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?“
(9–15 metų amžiaus vaikams)
Organizuoja Jaunųjų ateitininkų sąjunga
Registracija www.berciunai.lt iki birželio 15 d.
Pasiteiravimui: registracija@berciunai.lt, mob. 8 680 77186
Stovyklos programa DOC

liepos 29 – rugpjūčio 7 || KRAŽIAI
Grigališkojo choralo ir Bažnyčios tradicijos studijų savaitė  AD FONTES
(įvadinės studijos, pagrindinės studijos, grigališkojo giedojimo meistriškumo kursas ir patarnautojų kursai)
Rengėjai: VU Filosofijos fakultetas, VšĮ „Patricius“, Kražių kultūros centras, Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija

liepos 31 – rugpjūčio 6 || Jėzuitų KULAUTUVOS  rekolekcijų namai
Krikščioniška moksleivių vasaros stovykla „Ekstremalūs nuotykiai 2011“
(trys atskiros grupės 9–12 metų vaikams, 11–15 metų paaugliams ir 14–17 metų jaunuoliams)
Organizuoja: Kauno jėzuitų rektoratas ir  Taktinių treniruočių centras
Registracija ir informacija ksavero@gmail.com arba mob. 8 640 52621. Plačiau DOC

R U G P J Ū T I S

rugpjūčio 5–7 || PAKUTUVĖNAI
Lietuvos Anoniminių Lošėjų stovykla

rugpjūčio 6–12 || ŠILUVA
Karmelitškos rekolekcijos apie šv. Teresės Avilietės „Gyvenimo“ knygą, ruošiantis jos Jubiliejiniams 2015 metams
Rekolekcijoms vadovauja t. Philippe HUGELÉ OCD iš Lizieux
Organizuoja Aušros Vartų Marijos ir šv. Teresėlės bendruomenės seserys
Registruotis tel. (340) 43130 arba mob. 8 685 46560 (Aušros Vartų Marijos ir šv.Teresėlės bendruomenė)

rugpjūčio 7–10 || PAKUTUVĖNAI
KAIROS rekolekcijos studijuojančiam ir/ar dirbančiam jaunimui (20-30 metų)

rugpjūčio 7–16  || BERČIŪNAI (Panevėžio r.)
Katalikiška vaikų vasaros poilsio stovykla „Aš myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?“
 (9–15 metų amžiaus vaikams)
Organizuoja Jaunųjų ateitininkų sąjunga
Registracija www.berciunai.lt iki birželio 15 d.
Pasiteiravimui: registracija@berciunai.lt, mob. 8 680 77186
Stovyklos programa DOC

rugpjūčio 11–15 || PAKUTUVĖNAI
Stovykla patyrusiems skyrybas

rugpjūčio 14–21 || GURONYS (Kaišiadorių r.)
Ignaciškos rekolekcijos su asmeniniu dvasiniu palydėjimu
Palydės t. Mindaugas Malinauskas SJ, Elvyra Kučinskaitė, Judita Stankūnaitė SJE, Saulė Lapėnaitė SJE
Pasiteiravimui ir registracijai mob. 8 650 34123 arba rekolekcijos_sje@hotmail.com
Vietų skaičius ribotas, skubėkite registruotis!
Plakatas DOC, registacijos anketa DOC

rugpjūčio 15–20 || ŠVENTOJI
Jėzuitų lyderystės stovykla
(Skirta visiems nuo 18 metų amžiaus ir galima atsivežti savo 5–12 metų amžiaus vaikus, kuriems bus atskira programa)
Organizuoja Kauno jėzuitų rektoratas
Teiraukites tel.: 8-601-72354 (Neringa), el. paštas stovykla.vuc@gmail.com 
Išsamiau http://www.eimiz.com/jėzuitų-lyderystės-stovykla/  

rugpjūčio 19–21 || PAKUTUVĖNAI
Festivalis „Pakūtos dozė“

rugpjūčio 20–26 || SENIEJI TRAKAI (Šv. Jono apaštalinių seserų vienuolynas)
„Jono kursas“ visų Lietuvos universitetų studentams
Organizuoja VDU Katalikų teologijos fakultetas ir Katalikų evangelizacijos centras
Plačiau plakate PDF

rugpjūčio 21–28 || Jėzuitų KULAUTUVOS rekolekcijų namai
Rekolekcijos „Dievo Sūnus“
Veda kun. Stasys Kazėnas, palydi Jūratė Pocienė ir ses. Agnė Ivaškevičiūtė
Organizuoja GTI. Informacija ir registracija mob. 8 616 28922, tel. (37) 322573, gti@lcn.lt
Pristatymas DOC, dalyvio anketa DOC

 

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt