Liepos/rugpjūčio ARTUMA: kartu su besidžiaugiančiaisiais
 
 Temiškai žalias, solidžios apimties – toks yra vasarinis „Artumos“ numeris. Tradiciškai, jis – dvigubas, mat žurnalo redakcija net ir visuotinio poilsio metu nenori palikti savo skaitytojų be krikščioniškų laisvalaikio skaitinių. Ir be svarbių Bažnyčios įvykių – jau įvykusių ir dar tik būsimų – paminėjimo. Juk Kaune iškilmingai atidengtas pal. Jono Pauliaus II paminklas! Be kitų džiugių naujienų, skyrelyje „Bažnyčios pulsas“ džiaugiamasi Benedikto XVI-ojo kunigystės sukaktimi: štai jau 60 metų nuo tos dienos, kai kartu su vyresniuoju broliu Georgu jis priėmė kunigystės šventimus (šia proga – ir Šventojo Tėvo žodis šeimoms, iš homilijos, pasakytos š. m. birželio 5 d. Zagrebe)…

O su kokiu bičiulišku išsiilgimu bei pagarba kun. Kęstutis Kėvalas rašo apie šviesaus atminimo kun. Arvydą Petrą Žygą… Jo In memoriam pavadintas žodžiais „Žmogus ne iš mūsų pasaulio“. Verta, gal net būtina perskaityti šiuos prisiminimus – kunigo akimis, apie įstabų kunigą, gyvenusį ne savais rūpesčiais, o tik pagalba žmonėms. Apie kiekvieną besikreipiantįjį vis kartojusį: „Aš negaliu jam nepadėti.“ Ryškus rūpestis padėti, uoliai „gydyti, kaip Jėzus gydė“ skamba ir kun. Antano Saulaičio SJ žodžiuose. Kalbėdamas apie Bažnyčios kaip hierarchiškos struktūros rūpestėlius, jis atlaidumu atmieštą susirūpinimą adresuoja tiesiai dangun: rašo „laišką“ palaimintajam Jonui Pauliui II. Tebūnie kun. Antanas ne vienintelis, užtarimo ir malonių prašantis naujojo Bažnyčios palaimintojo!

Taip pat numeryje rasite visą reikalingą, su atlaidų lankymu susijusią informaciją. Apie liepos ir rugpjūčio mėnesiais vyksiančius atlaidus ir pamaldų juose laiką bei intencijas, Palaimintojo Jurgio Matulaičio iškilmingą minėjimą (liepos 9–17 d.) Marijampolėje – trumpai, bet tiksliai, su internetinėmis nuorodomis į organizacinius centrus. Redakcija nuoširdžiai tikisi, kad vienoje vietoje pateikta informacija pagelbės šeimoms planuojant dvasines išvykas, o neryžtinguosius paskatins aktyvesniam dalyvavimui ir jungimuisi į bendrą maldą šalies dvasinio sustiprėjimo ir gerovės vardan.

Dvigubojo numerio „Artumos“ viršelis – kaip visada – toks ne atsitiktinai. Ant jo, sodriai žalio fono aprėminti, puikuojasi Žemaičių koplytstulpiai. Tai Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 1909 m. kūrinys tempera iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio muziejaus fondų. „Artuma“ žengia koja kojon su kultūra ir skuba priminti, jog UNESCO 2011-uosius visam pasauliui paskelbė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio (1875–1911) metais. Redaktorė Vanda Ibianska, atsakingai paruošusi jo biografijos pristatymą, reziumuoja: „Čiurlionis nepriklauso jokiai srovei ar pakraipai. Jis unikalus.“ Didžiausia jos rekomendacija skaitytojams – atsisakyti įsitikinimo, jog apie Čiurlionį visa jau žinome ir viską matėme, – ir tiesiog dar kartą aplankyti jo vardo muziejų, įsigilinti į kūrybos palikimą, atrasti Čiurlionį sau.

Glaustai suminėti platų vasarinės „Artumos“ turinį – neįveikiamas uždavinys. Tačiau kai ką paminėti tiesiog būtina! Visų pirma, ieškodamas pusiausvyros kalbėjime apie negatyvius ir pozityvius dalykus, šįsyk žurnalas siūlo atidžiau pažvelgti į tokias žmogaus (sukurto pagal Dievo paveikslą…) savybes kaip pavydas ir meilingumas. Vyr. redaktorius Darius Chmieliauskas pastebi, jog, kalbant apie dorybes, kartais sunku rasti tinkamų žodžių. Tad koks džiaugsmas, kad vaikai ir jaunimas jų nė kiek nepristinga, – užtenka pažvelgti į moksleivių konkurso „Šeima tau – tavo gyvenimo pagrindas“ rašinius! Apie šeimos politikos aktualijas taip pat kalba Algimantas Ramonas. Ypatingo aktualumo yra jaunų, tikėjimu degančių šeimų interviu apie Josepho Kentenicho šeimos pedagogikos akademiją, kurios nariai dalijasi: „taip gera santuokos kasdienybėje atpažinti ženklus, iš kurių gali suprasti, kas Dievo yra skirta tavo santuokai“, ir ragina visus, su įvairiomis problemomis susiduriančius sutuoktinius mokytis spręsti problemas poros viduje dvasingai ir vaisingai, dalyvauti šios akademijos veikloje. O apie pavydo naštą rašo Tomas Viluckas ir psichologė Zita Vasiliauskaitė. Akivaizdu: geriau nepavydėkime, nusiimkime šį kankinantį nešulį nuo pečių, ir tam labiausiai padės širdies paprastumas ir šaltas protas: nors mums dažnai atrodo, kad kiti gauna ar pasiekia tai, ko nori, be didesnių pastangų, blaivus mąstymas tą greit nuneigia.

Liepos / rugpjūčio „Artumoje“ nuskamba ir daugiau pozityvių raginimų: atrasti vaisingumo paslaptį; perprasti savo mažuosius, beaugančius „kodėlčius“ ir nenuoramas, dovanoti jiems pažinimo džiaugsmą; atpažinti pavydą kaip gajausiai paplitusį gyvenimo džiaugsmo priešą ir išrauti jį iš savo širdžių, kad, kaip įvardija kun. Danielius Dikevičius, galėtume meilingai džiaugtis su besidžiaugiančiaisiais… Priimkime šį kvietimą. O atsisveikindama iki rugsėjo, redakcija linki savo skaitytojams gero poilsio ir gražių savaitgalių – Viešpaties artumo ir… skaisčios saulės šviesoje!

Rūta LAZAUSKAITĖ
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt