Jaunimo katekizmas YOUCAT lietuviškai jau knygynuose!
 
 

IEŠKOKITE KNYGYNUOSE:

Y O U C A T
lietuviškas

Jaunimo katekizmas

„Katalikų pasaulio leidiniai“, 2011
Iš vokiečių kalbos vertė Teresėlė Danguolė Šniūrevičienė

Kai po Vatikano II Susirinkimo (1962–1965) pasikeitė kultūrinė situacija, daugelis žmonių nebežinojo, ką gi krikščionys iš tikrųjų tiki, ko Bažnyčia moko, ar apskritai gali ko pamokyti, ir kaip visa tai įsiterpia į visiškai pasikeitusią kultūrą. Gal krikščionybė atgyveno? Argi protingas žmogus gali šiandien tikėti? Tokių klausimų kėlė net ir geri krikščionys.

Kad būtų atsakyta į šiuos ir daugelį kitų iškilusių klausimų pal. popiežius Jonas Paulius II pakvietė vyskupus iš viso pasaulio aktualiai ir naujoviškai parašyti Katalikų Bažnyčios Katekizmą. Ir šis planas pavyko.

Nuo tada, kai įvairiose šalyse Pasaulio jaunimo dienose pradėjo susitikinėti jaunimas, kilo mintis Katekizmą „išversti“ į jaunimo kalbą. Taip gimė Youcat.

Knygoje jaunimui suprantama kalba išdėstyta katalikų tikėjimo visuma, remiantis Katalikų Bažnyčios Katekizmu, tačiau nesistengiant išsamiai perteikti jo teksto. Knyga parengta klausimų ir atsakymų forma. Jaunimo Katekizmo teksto paraštėse gausu įvairių papildymų: paveikslėlių, apibrėžimų, šventųjų ir tikėjimo mokytojų, taip pat netikinčių rašytojų minčių. Pabaigoje esanti rodyklė padės lengvai rasti atsakymą į konkretų klausimą.

ISBN 978-9955-29-166-4
Apimtis – 300 p.
Formatas – 12,5 x 20,5 cm
Įrišimas – kietas

Popiežiaus Benedikto XVI pratarmė PDF (2 MB)

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt