* K A L Ė D I N I A I  L A I Š K A I  I R  S V E I K I N I M A I 2011 m.
 
 

 

 
   
     

Vilniaus arkivyskupo metropolito kardinolo Audrio Juozo BAČKIO kalėdinis sveikinimas || homilija per Bernelių Mišias

Kauno arkivyskupo metropolito Sigito TAMKEVIČIAUS kalėdinis žodis

Kaišiadorių vyskupo Juozapo MATULAIČIO žodis – sveikinimas Kalėdų proga

Lietuvos kariuomenės ordinaro vyskupo Gintaro GRUŠO kalėdinis sveikinimas

Šiaulių vyskupo Eugenijaus BARTULIO kalėdinis laiškas

Panevėžio vyskupo Jono KAUNECKO kalėdinis laiškas

Telšių vyskupo Jono BORUTOS kalėdinis laiškas

Vilkaviškio vyskupo Rimanto NORVILOS kalėdinis laiškas

LVK delegato užsienio lietuvių katalikų sielovadai prelato Edmundo J. PUTRIMO kalėdinis laiškas

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt