* K A L Ė D I N I A I  L A I Š K A I  I R  S V E I K I N I M A I 2011 m.
 
 

 

 
   
     

Vilniaus arkivyskupo metropolito kardinolo Audrio Juozo BAČKIO kalėdinis sveikinimas || homilija per Bernelių Mišias

Kauno arkivyskupo metropolito Sigito TAMKEVIČIAUS kalėdinis žodis

Kaišiadorių vyskupo Juozapo MATULAIČIO žodis – sveikinimas Kalėdų proga

Lietuvos kariuomenės ordinaro vyskupo Gintaro GRUŠO kalėdinis sveikinimas

Šiaulių vyskupo Eugenijaus BARTULIO kalėdinis laiškas

Panevėžio vyskupo Jono KAUNECKO kalėdinis laiškas

Telšių vyskupo Jono BORUTOS kalėdinis laiškas

Vilkaviškio vyskupo Rimanto NORVILOS kalėdinis laiškas

LVK delegato užsienio lietuvių katalikų sielovadai prelato Edmundo J. PUTRIMO kalėdinis laiškas

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt