Sveiki sulaukę šv. Kalėdų ir palaimintų Naujųjų metų!
 
 

Užliejai mus, visagali Dieve, nauja įsikūnijusio Žodžio šviesa!
Tegul ji tikėjimu šviečia mūsų dvasioje ir atsispindi darbuose.

Kalėdų ryto Mišių pradžios malda

Sulaukus šv. Kalėdų sveikina ir
palaimintų Naujųjų metų linki
Katalikų interneto tarnyba ir „Bažnyčios žinių“ redakcija

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt