Atsinaujina katalikų žurnalas šeimai ARTUMA – prenumeruokim ir skaitykim!
 
 

APIE PERMAINŲ VĖJUS VIENINTELIAME LIETUVOJE KATALIKIŠKAME ŽURNALE ŠEIMAI „ARTUMA“

Nuo 2006 metų sausio „Artumos“ vyr. redaktorę Vandą Ibianską pakeis Darius Chmieliauskas. Apie tai internetiniame dienraštyje www.bernardinai.lt juos pakalbino Dalia Žemaitytė.

Žurnalas „Artuma“ leidžiamas jau šešiolika metų. Kaip per visą tą laiką keitėsi žurnalo veidas?
Vanda Ibianska: Per 16-ika metų pasikeitė daug kas: redakcijos darbuotojai, žurnalo profilis, dizainas ir net formatas. 1989-aisiais tai buvo antroji po „Katalikų pasaulio“ katalikiškos spaudos kregždė, kuri užpildė žiojėjančią šios spaudos tuštumą. Tada žurnalas buvo leidžiamas entuziastų mėgėjų, ne profesionalų, vadinosi „Caritas“ ir atrodė visai kitaip. Laikui bėgant savaime atsirado kitokie reikalavimai kokybei bei nauji poreikiai, todėl ir prasidėjo švelnios metamorfozės pirmiausia žurnalo turinyje, vėliau dizaine. Nuo 1997 metų jis vadinasi „Artuma“ ir yra leidinys krikščioniškai šeimai. Jame iki šiol buvo spausdinami įvairūs familistikos srities straipsniai bei gana plati rubrika „Credo“. Be to, laisvalaikio skaitiniai – novelė, gydytojo patarimai, mandagumo skyrelis ir kt. Didelio skaitytojų pritarimo sulaukė 2000 metais pasikeitęs viršelis: jame pradėta spausdinti įvairių laikotarpių garsių dailininkų paveikslų reprodukcijos.

Kaip pavyko per tuos metus išlaikyti skaitytojų auditoriją? Gal žinote, kas yra tas „vidutinis“ Jūsų žurnalo skaitytojas?
Vanda Ibianska: Skaitytojų auditorijai išlaikyti kažkokių specialių pastangų nedėjome. Jų kontingentas irgi keitėsi savaime. Kol žurnalas buvo „Caritas“, jį skaitė karitiečiai bei vyresnės kartos žmonės. Kartais nutikdavo taip, kad žurnalo neskaitydavo, tiesiog nupirkdavo tam, kad palaikytų katalikišką spaudą. Ilgainiui skaitytojas kito: jaunėjo, darėsi labiau išprusęs. Šiuo metu tai daugiausia inteligentai, žmonės plataus amžiaus diapazono – nuo 18 iki 70 metų. Didelė dalis skaitytojų gyvena provincijoje, bet nemažai jų ir miestiečių. Mus skaito studentai, šeimos centrų, socialiniai darbuotojai ir tiesiog šeimų žmonės.

Kas buvo svarbiausia šiame leidinyje, kuo „Artuma“ išsiskyrė iš kitų leidinių?
Vanda Ibianska: Stengėmės išlaikyti tam tikrą pusiausvyrą tarp tikėjimo temų ir paprastos šeimos kasdienybės. Bijojome perlenkti lazdą ir nukrypti vien į tikėjimą, nes tai jau būtų šokolado barstymas cukrumi. Žmogus geba vienu metu priimti tam tikrą dozę žinių bei emocijų, o ją per daug išdidinus, smegenys atmeta. Tai žino visi profesionalūs žurnalistai, nors ne visada paiso. Mes stengėmės paisyti, gal todėl ir pavyko išlaikyti skaitytojus. Be to, buvome ir esame leidinys be jokių komercinių niuansų, pataikavimo masiniam skoniui. Turime savo tvirtą krikščionišką liniją ir nuo jos nenukrypstame. Tačiau „Artuma“ yra žurnalas, skirtas pirmiausia pasauliečiams, besidomintiems krikščioniška šeima, jos vertybėmis ir problemomis.

Teko girdėti, kad keičiasi žurnalo redakcija. Kodėl vyksta permainos?
Vanda Ibianska: Permainų priežastis labai paprasta. Kaip vyriausioji redaktorė formavau ir kūriau žurnalą dvylika metų. Tai ilgas laiko tarpas, todėl nieko keisto, kad panorau likti tik eiline redakcijos darbuotoja. Norėdama permainų, kitokio požiūrio į leidinį ir naujų vėjų, pasiūliau imtis šio darbo Dariui Chmieliauskui. Redakcijos sudėtis lieka ta pati, tik ji pasipildo dailininke Silvija Knezekyte.

Kokie pasikeitimai numatomi, kuo žadate nustebinti skaitytojus?
Darius Chmieliauskas: Sykį jau paminėta naujoji dailininkė, vadinasi, pasikeis žurnalo išvaizda. Tačiau nenorime kaip nors įmantriai stebinti, siekiame tik atsiliepti į šiandienius leidybos reikalavimus bei skaitytojų poreikius. Liks daugelis ankstesniųjų rubrikų, bet bus ir naujų – norime būti dar aktualesni, įdomesni. Mano manymu, šeima, jos problemos ir džiaugsmai apima, galima sakyti, viską: nūdienos mūsų visuomenės problemos – socialinės, politinės, kultūrinės ar net ekonominės – atspindi bei kyla iš šeimos institucijos erozijos. Todėl šeimos bei apskritai dorovinių vertybių sparčios devalvacijos, įžūliai siautėjančio moralinio ir kriminalinio smurto bei cinizmo socialiniame kontekste bandysime atgaivinti Lietuvos skaitytoją, pervargusį tiek nuo kasdienės kovos už išlikimą naujomis sąlygomis, tiek ir nuo nemažos dalies žiniasklaidos užkrečiamo pykčio, neapykantos, netolerancijos „nemadingoms“ vertybėms. Norisi padėti žmonėms iš naujo atrasti tradicines vertybes, jas pateikti aktualiai ir patraukliai, diskutuoti apie tai be agresijos, siekiant suintriguoti gal net naiviu tikėjimu tradicijos „šviežumu“, kuris atsiskleidžia visai šalia gyvenančių žmonių gaiviais liudijimais, galinčiais įkvėpti ir kitus ryžtis tokioms avantiūroms kaip blogį nugalėti gerumu. Ir tai padaryti čia pat, savo artimiausioje aplinkoje, o drauge – tapti šeimos, bendruomenės, valstybės statytojais, bet ne griovėjais.

Kartais vykstant pokyčiams leidiniuose „nubyra“ dalis skaitytojų. Ar nebijote prarasti esamos skaitytojų auditorijos?
Darius Chmieliauskas: Iš tiesų dabartinis žurnalo beveik trijų tūkstančių egzempliorių tiražas (vadinasi, dar bent kelis kartus didesnis realių skaitytojų būrys) visai nemenkas šiandienei krikščioniškajai spaudai. Ir tai labai įpareigoja, todėl darysime viską, kad jų „neišbarstytume“. Kita vertus, esu įsitikinęs, kad žurnalas galėtų būti įdomus kur kas didesnei auditorijai, kuri iki šiol tiesiog neturėjo progos su juo susipažinti. Čia ir glūdi visi leidybiniai (tiek kūrybos, tiek ir vadybos) iššūkiai. Bandome juos priimti ir dar labiau priartėti prie šiandienos žmogaus. Todėl labai nuoširdžiai kviečiame visus, kam brangus krikščioniškas spausdintas žodis, palaikyti mus ir malda, ir atsiliepimais bei pasiūlymais, ir prenumeruojant, ir skelbiant, kad tai – vienintelis Lietuvoje katalikiškas žurnalas šeimai bei vienas iš labai nedaugelio vis dar gyvų katalikiškųjų leidinių.
_______________________________________

„Artumą“ galima užsisakyti bet kuriame „Lietuvos pašto“ skyriuje nuo kiekvieno numerio.
Indeksas 5010
Prenumeratos kainos:
1 mėn. – 2,98 Lt;
3 mėn. – 8,94 Lt;
6 mėn. – 17,88 Lt;
12 mėn. – 35,76 Lt.
Užsienyje „Artumos“ prenumeratos kaina metams (oro paštu) 40 USD (35 EUR); iš užsienio užsakyti Lietuvos gyventojams tekainuos 13 USD (11 EUR). Čekius siųsti redakcijos adresu:
M. Daukšos g. 21, LT-44282 Kaunas, Lietuva.
Tiems skaitytojams, kuriems patogu „Artumą“ atsiimti redakcijoje žurnalas tekainuos 2 litus.
Taip pat galime pristatyti ir į parapijas, kuriose susidarytų grupelė laukiančių „Artumos“!
Ačiū visiems, palaikantiems ARTUMĄ!

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt