+ + + V E L Y K Ų  L A I Š K A I  I R  S V E I K I N I M A I  2012 m. + + +
 
 

LIETUVOS VYSKUPŲ 2012 m. VELYKINIAI SVEIKINIMAI, ŽODŽIAI, LAIŠKAI

         

 

Vilniaus arkivyskupo metropolito kardinolo Audrio Juozo BAČKIO velykinis žodis ir Velyknakčio homilija

Kauno arkivyskupo metropolito Sigito TAMKEVIČIAUS velykinis žodis

Kaišiadorių vyskupo Jono IVANAUSKO žodis – sveikinimas Velykų proga

Šiaulių vyskupo Eugenijaus BARTULIO velykinis sveikinimas

Panevėžio vyskupo Jono KAUNECKO velykinis laiškas

Telšių vyskupo Jono BORUTOS SJ laiškas Velykų proga

Vilkaviškio vyskupo Rimanto NORVILOS velykinis sveikinimas

Lietuvos kariuomenės ordinaro vyskupo Gintaro GRUŠO velykinis laiškas

Prelato Edmundo PUTRIMO Velykų sveikinimas išeivijos lietuviams katalikams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt