Gegužės 6 d. – birželio 3 d. MALDOS UŽ ŠEIMĄ mėnuo
 
 

Marija, Karaliene Šeimos, melski už mus!

 
© Šventoji Šeima. Ivano Marko Rupniko SJ mozaika. Italija, 2012 m. Ikona sukurta ir popiežiaus Benedikto XVI pašventinta Pasaulio šeimų susitikimui Milane gegužės 30–birželio 3 d. L’Osservatore Romano nuotrauka. Ačiū ARTUMAI!

Iš Lietuvos Vyskupų Konferencijos
kreipimosi į Lietuvos kunigus, tikinčiuosius ir visus geros valios žmones
dėl MALDOS UŽ ŠEIMĄ MĖNESIO paskelbimo

Kviečiame visus tikinčiuosius ir geros valios žmones per šį mėnesį [tarp Lietuvoje minimos Motinos dienos ir Tėvo dienos – 2012 05 06 – 2012 06 03] asmeniškai ir kartu apmąstyti santuokos ir šeimos vertę, ypatingą šeimos ir sutuoktinių reikšmę mūsų Tautai ir Valstybei bei visų Lietuvos vaikų tvirtos ateities bei atsakingo ugdymo šeimoje poreikį.

Raginame visų mūsų branginamoje ir ypatingai puoselėjamoje gegužinių pamaldų tradicijoje šiemet melstis ir šias pamaldas pašvęsti maldai už šeimą...

Visas LVK kreipimasis į Lietuvos kunigus, tikinčiuosius ir visus geros valios žmones dėl maldos už šeimą mėnesio paskelbimo >>

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA (siūlomi teksto papildymai nuspalvinti, nauja antrojo sakinio vieta*

38 straipsnis

Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas.
Šeima sukuriama sudarius santuoką.
Santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu.
Šeima taip pat kyla iš motinystės ir tėvystės.
* Valstybė saugo ir globoja santuoką, šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę.
Valstybė registruoja santuoką, gimimą ir mirtį. Valstybė pripažįsta ir bažnytinę santuokos registraciją.
Sutuoktinių teisės šeimoje lygios.
Tėvų teisė ir pareiga – auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti.
Vaikų pareiga – gerbti tėvus, globoti juos senatvėje ir tausoti jų palikimą.

Plačiau – Vyganto Malinausko straipsnyje „Santuoka – teisė ir prigimtis“ (ARTUMA 2012, Nr. 5) >>

 ŠALTINIAI

Bažnyčios dokumentai šeimos ir gyvybės tema >>

Bažnyčios dokumentų apie šeimą sąvadas su pagrindinėmis temomis >> 

Katalikų Bažnyčios katekizmas apie šeimą (ketvirtas Dievo įsakymas >> | šeštasis Dievo įsakymas >>

 MALDOS

Švč. Mergelės Marijos litanija ... >>

Malda Krikščioniškų šeimų Karalienei už šeimas (Žemaičių Kalvarijoje) >>

Dievo Tarno Jono Pauliaus II malda už šeimas  >> 

 STUDIJŲ IR APMĄSTYMŲ MEDŽIAGA

Tarptautinės ekumeninės konferencijos „Krikščionys iššūkių šeimai akivaizdoje“ (2011-01-10) medžiaga >>

Respublikinė ekumeninės konferencijos „Šeima – Bažnyčios ir valstybės pamatas“  (2011-11-28) medžiaga >>

 Nuorodos į svetaines

Lietuvos šeimos centras

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt