Išleistas antras „Katalikų Bažnyčios katekizmo“ leidimas lietuvių kalba. Jau knygynuose!
 
 

IEŠKOKITE KATALIKŲ KNYGYNUOSE:

KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMAS
Antras leidimas

ISBN 978-9955-29-210-4

Vilnius: Lietuvos Vyskupų Konferencija, Katalikų pasaulio leidiniai, 2012. – 982 p.

2012 m. spalį sukako dvidešimt metų nuo Katalikų Bažnyčios katekizmo, kuris buvo sudarytas po Vatikano II Susirinkimo, paskelbimo. Popiežius Benediktas XVI, paminėdamas šį įvykį ir Vatikano II Susirinkimo pradžios 50-metį, pakvietė švęsti  Tikėjimo metus, todėl ypač džiugu sulaukti naujo Katalikų Bažnyčios katekizmo leidimo lietuvių kalba.

Pirmasis lietuviškas leidimas pasirodė 1996 metais, jo tekstas buvo išverstas iš pirmojo leidimo, kuris buvo parengtas prancūzų kalba 1992 m. 1997 metais popiežius Jonas Paulius II patvirtino naują, norminį ir galutinį Katekizmo tekstą lotynų kalba, kuriame buvo padaryta keletas pataisų-patikslinimų, pakeista išnašų numeravimo ir išskleidimo tvarka, naujai sudaryta teminė rodyklė. Naujajame leidime lietuvių kalba paskelbtas Jono Pauliaus II apaštališkasis laiškas Laetamur magnopere, skirtas Katalikų Bažnyčios katekizmo lotyniškojo pavyzdinio leidimo patvirtinimui, atsižvelgiant į privalomas teksto pataisas bei patį lotyniškojo norminio leidimo tekstą ir naujus Šventojo Rašto bei Vatikano II Susirinkimo tekstų lietuviškus vertimus atlikta nauja teksto redakcija, atitinkamai pakeistas išnašų pateikimas ir naujai parengta teminė rodyklė. 

Šis Katekizmas – tai Bažnyčios tikėjimo ir katalikų mokymo sąvadas, kuriame tradicine 4 dalių tvarka dėstomas turinys, išlikdamas ištikimas Šventajam Raštui, gyvajai Bažnyčios Tradicijai ir tikrajam Magisteriumui, atsiliepia ir į naujus mūsų laiko klausimus. Jis suskirstytas į keturias dalis: Credo – Katalikų Bažnyčios tikėjimo turinys; šventos liturgijos slėpiniai, ypač sakramentai; krikščioniška elgsena, perteikiama remiantis dešimt Dievo Įsakymų; krikščioniškoji malda kaip dvasinio krikščionio gyvenimo ugdymas. Nors visų pirma ši knyga yra skirta vyskupams, kunigams ir katalikiškojo auklėjimo institucijų darbuotojams, kurie atsakingi už tikėjimo perteikimą savo ganomiesiems, ją Bažnyčia kviečia skaityti bei studijuoti visą Dievo tautą, kuriai yra patikėtas tikėjimo lobis.

KATALIKAI.LT informacija

Keletas pirmųjų naujojo leidimo puslapių PDF >>

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt