MALDOS UŽ KRIKŠČIONIŲ VIENYBĘ SAVAITĖ (sausio 18-25 d.)
 
 

Savaitės tema
„Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų“
(Mt 18, 20)

MALDOS

R E N G I N I A I   V Y S K U P I J O S E

PANEVĖŽIO VYSKUPIJOJE
Sausio 22 d. (sekmadienį), 16 val. Panevėžio Švč.Trejybės bažnyčioje
įvyks ekumeninės pamaldos, kuriose dalyvaus stačiatikių Kristaus Prisikėlimo parapijos kunigas Aleksiejus Smirnovas su choru, liuteronų dvasininkas Arvydas Malinauskas ir evangelikų reformatų dvasininkas Julius Norvila. Sveikinimo žodį tars bažnyčios rektorius kanauninkas Bronius Antanaitis. Lauksime daug maldininkų, kurie melstų Viešpaties, kad išsipildytų Jo valia ir visi būtų viena. 

Panevėžio vyskupijos informacija

VILKAVIŠKIO VYSKUPIJOJE
Sausio 22 d. (sekmadienį):
15 val. Kybartų katalikų Eucharistinio Išganytojo parapijos bažnyčioje
už krikščionių vienybę drauge melsis katalikai, metodistai ir stačiatikiai.
16 val. Šakiuose ekumeninėse pamaldose dalyvaus vietinės evangelikų–liuteronų ir katalikų bendruomenės. Šiais metais pamaldos vyks evangelikų–liuteronų parapijos bažnyčioje.

Vilkaviškio vyskupijos informacija

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOJE
2006 m. sausio 26 d.  (ketvirtadienį), 17.30 val.  ekumeninės pamaldos Vilniaus šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono apaštalo ir Evangelisto bažnyčioje
(Šv. Jono 12). Kviečiami visi! 

KAUNO ARKIVYSKUPIJOJE
2006 m. sausio 26 d. (ketvirtadienį), 17 val. ekumeninės pamaldos Jonavos šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje.

BAŽNYČIOS DOKUMENTAI

STRAIPSNIAI

Apie mozaikos fragmentą.
Šv. Petro ir šv. Pauliaus apsikabinimas, bizantiškojo stiliaus mozaika.
Šv. Petras simboliškai laikomas žydų apaštalu, tuo tarpu šv. Paulius – pagonių. Kartu šie apaštalai simbolizuoja vieningą pirmųjų krikščionių – žydų ir pagonių – Bažnyčią (plg. Apd 15, 1-12).

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt