+ V E L Y K Ų   L A I Š K A I   I R   S V E I K I N I M A I 2013 m. +
 
 

LIETUVOS VYSKUPŲ 2013 m. VELYKINIAI SVEIKINIMAI, ŽODŽIAI, LAIŠKAI

         

Vilniaus arkivyskupo metropolito kardinolo Audrio Juozo BAČKIO velykinis sveikinimas ir Velyknakčio homilija

Kauno arkivyskupo metropolito Sigito TAMKEVIČIAUS ir vyskupo augziliaro Kęstučio KĖVALO velykinis laiškas

Kaišiadorių vyskupo Jono IVANAUSKO žodis – sveikinimas Velykų proga

Šiaulių vyskupo Eugenijaus BARTULIO velykinis sveikinimas

Panevėžio vyskupo Jono KAUNECKO velykinis laiškas

Telšių vyskupo ordinaro Jono BORUTOS SJ ir vyskupo pagalbininko Lino VODOPJANOVO OFM velykinis laiškas

Vilkaviškio vyskupo Rimanto NORVILOS velykinis sveikinimas

Lietuvos kariuomenės ordinaro vyskupo Gintaro GRUŠO velykinis laiškas

Prelato Edmundo PUTRIMO Velykų sveikinimas išeivijos lietuviams katalikams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt